Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Wat is Duurzaam Ondernemen

In de 21e eeuw staat u als ondernemer voor nieuwe uitdagingen. Het voortbestaan van uw bedrijf is niet langer alleen afhankelijk van een gedegen financieel beleid. Het is noodzakelijk dat u een goed bedrijfsrendement combineert met bescherming van het milieu, met het benutten van de talenten van de medewerkers en met een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin u werkt.

Duurzaam Ondernemen: milieu, medewerkers, maatschappij Ún rendement

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Duurzaam Ondernemen betekent dat u milieuzorg integreert in al uw bedrijfsactiviteiten.

In de wet is vastgelegd dat bedrijven de milieubelasting van hun bedrijfsvoering moeten minimaliseren door:

 • beperken van gevaar en hinder
 • besparen van energie
 • preventie en scheiding van afval
 • vervoermanagement

U doet een stap verder dan de wet door milieuzorg te integreren in:

 • innovatie van product of dienst (bijv. verminderen van benodigd materiaal of mogelijk maken van hergebruik)
 • afspraken met leveranciers (o.a. inkopen van minder milieubelastende producten, verminderen van verpakkingen)
 • advies aan klanten (bijv. over milieuvriendelijke alternatieven, duurzaam gebruik van product)
 

U onderneemt duurzaam als het werkklimaat binnen uw bedrijf ruimte biedt aan:

 • de inbreng en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers
 • persoonlijke ontwikkeling in brede zin (niet alleen gerelateerd aan de functie)
 • het combineren van arbeid met zorg en andere maatschappelijke taken

In de wet is vastgelegd dat bedrijven goede arbeidsomstandigheden en de veiligheid moeten waarborgen. U doet een stap verder als u aandacht geeft aan:

 • normen en waarden op de werkvloer; hoe gaan medewerkers met elkaar om
 • het stimuleren van de gezondheid van medewerkers

U onderneemt duurzaam als u uw product of dienst zodanig vernieuwt dat het leidt tot meer welzijn van de samenleving. Bijvoorbeeld door:

 • diervriendelijk produceren
 • producten geschikt maken voor gehandicapten

Bij de inkoop besteedt u aandacht aan de arbeidsomstandigheden waaronder producten en grondstoffen elders in de wereld worden gemaakt (bijv. kinderarbeid en minimumloon).

Uw bedrijf levert een positieve bijdrage aan de directe omgeving. Bijvoorbeeld door:

 • groen aanleggen rond het bedrijf
 • ondersteunen van buurtactiviteiten

U stimuleert positieve ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld door:

 • inschakelen van bepaalde doelgroepen in het arbeidsproces (WAO-ers, gehandicapten)
 • aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen
 • faciliteiten en menskracht inzetten voor maatschappelijke doelen
 


Veel bedrijven ondernemen onbewust al activiteiten die als Duurzaam Ondernemen aangemerkt kunnen worden. Bewust werken aan Duurzaam Ondernemen levert extra voordelen op.