Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!Actueel

Voorbeelden toegevoegd

publicatie

april 2019

Over oplaadpunten voor elektrische voertuigen, duurzame brandstoffen en CO2-reductie

Tips toegevoegd en geactualiseerd

publicatie

maart 2019

Onder andere over Afvalregistratie en monitoring, CO2-reductie in de keten, biobrandstoffen, pelletketel en groener gas

Voor uw agenda: Fiets naar je werk dag

publicatie

maart 2019

Op 23 mei, medewerkers die op de fiets naar het werk gaan dingen mee voor een prijs.

Wegwijzer: Handvat Duurzaam materiaalgebruik

publicatie

februari 2019

De praktische handleiding voor bouw- en infrabedrijven is geactualiseerd.