Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Actueel

Tips toegevoegd en geactualiseerd

publicatie

juni 2019

Over energielabel kantoren, elektrische personenauto's, beperking milieubelasting luiers en incontinentiemateriaal en kleine windmolens.

Meerdere voorbeelden toegevoegd

publicatie

juni 2019

Over optimalisatie compressoren, gebruik restwarmte, duurzame warmte, verpakkingen en duurzame brandstoffen.

Instrumenten toevoegd aan Wegwijzer

publicatie

mei 2019

Over natuurdaken, circulair inkopen, circulair bouwen, klimaatimpact van productgroepen in de zorg.

Voor uw agenda: Vakbeurs energie

publicatie

mei 2019

Op 8, 9, en 10 oktober 2019: vakbeurs gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie.

Voorbeelden toegevoegd

publicatie

april 2019

Over oplaadpunten voor elektrische voertuigen, duurzame brandstoffen en CO2-reductie

Tips toegevoegd en geactualiseerd

publicatie

maart 2019

Onder andere over Afvalregistratie en monitoring, CO2-reductie in de keten, biobrandstoffen, pelletketel en groener gas