Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Archief

Voor uw agenda: Vakbeurs energie

publicatie

oktober 2019

Op 8, 9, en 10 oktober 2019: vakbeurs gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie.

Tips toegevoegd en geactualiseerd

publicatie

juni 2019

Over energielabel kantoren, elektrische personenauto's, beperking milieubelasting luiers en incontinentiemateriaal en kleine windmolens.

Meerdere voorbeelden toegevoegd

publicatie

juni 2019

Over optimalisatie compressoren, gebruik restwarmte, duurzame warmte, verpakkingen en duurzame brandstoffen.

Instrumenten toevoegd aan Wegwijzer

publicatie

mei 2019

Over natuurdaken, circulair inkopen, circulair bouwen, klimaatimpact van productgroepen in de zorg.

Voorbeelden toegevoegd

publicatie

april 2019

Over oplaadpunten voor elektrische voertuigen, duurzame brandstoffen en CO2-reductie

Tips toegevoegd en geactualiseerd

publicatie

maart 2019

Onder andere over Afvalregistratie en monitoring, CO2-reductie in de keten, biobrandstoffen, pelletketel en groener gas

Wegwijzer: Handvat Duurzaam materiaalgebruik

publicatie

februari 2019

De praktische handleiding voor bouw- en infrabedrijven is geactualiseerd.

Reactie toegevoegd bij Tip Grootschalige isolatiemaatregelen

publicatie

januari 2019

Roy Bouwmeester van Broeze Nijverdal vermeldt dat de productiehallen worden voorzien van nieuwe dak- en wandbeplating.

Voorbeelden toegevoegd

publicatie

januari 2019

Onder andere over gebruiken restwarmte, duurzame warmtevoorziening, duurzaam vrachttransport en verminderen vliegreizen.