Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!


Actueel

Besparingstips zijn voorzien van fossielvrij-advies

maart 2018

Stimular onderhoudt op DuurzaamMKB.nl ruim 600 besparingstips. In de tips over aanschaf van voertuigen en gasgestookte apparatuur heeft Stimular een fossielvrij-advies toegevoegd. Dit advies sluit aan bij de afspraken in het internationale klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen.

Het vervangingsmoment van apparatuur is cruciaal bij het fossielvrij maken van onze energievoorziening. Bij vervanging van voertuigen en gasgestookte apparatuur gaat de voorkeur uit naar fossielvrije alternatieven, om te voorkomen dat we voor een langere periode gebonden blijven aan het gebruik van diesel, benzine en aardgas. Stimular adviseert om voertuigen op diesel en benzine te vervangen door voertuigen die rijden op duurzame brandstoffen. Bij vervanging van aardgasgestookte verwarmingssystemen, bijv. de cv-ketel, is het moment aangebroken om te kiezen voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert.

Voor bedrijven kan het verwarrend zijn dat gasgestookte apparatuur wordt aanbevolen in het wettelijk kader en in subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen, zonder verwijzing naar fossielvrije alternatieven. Dit is een inconsequentie in de communicatie van de overheid over energiebesparing bij bedrijven, zie de toelichting hieronder. In de betreffende tips wijst Stimular op de onterechte aanbeveling van gasgestookte apparatuur.

Stimular wil de tips over gasgestookte apparatuur niet verwijderen van de website, juist omdat ze onterecht aanbevolen worden in het wettelijk kader en subsidieregelingen zoals de EIA. Uit de statistieken van DuurzaamMKB.nl blijkt dat de tips over gasgestookte apparatuur relatief vaak worden bekeken. De betreffende besparingstips zijn dus een uitgelezen communicatiekanaal voor het fossielvrij-advies van Stimular.

Inconsequent: aanbeveling van aardgasgestookte apparatuur door de overheid

De aanschaf van gasgestookte apparatuur (bijvoorbeeld een HR-ketel) is onderdeel van de Erkende Maatregelen. Dit zijn maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen en kunnen worden opgelegd om te voldoen aan de wettelijke plicht om energie te besparen. Ook staat gasgestookte apparatuur (bijvoorbeeld een direct gasgestookte HR-heater of gasgestookte keukenapparatuur) op de Energielijst. Deze apparatuur komt, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). 

De ondernemer kan weliswaar een betere optie kiezen (zowel om te voldoen aan energiewetgeving als om te profiteren van EIA), maar binnen de huidige opzet van de Erkende Maatregelen en de Energielijst worden duurzamere opties helaas niet gepromoot. Stimular vindt het hoog tijd dat de overheid in al haar communicatie over energiebesparing aan bedrijven fossielvrije alternatieven gaat aanbevelen.