Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Actueel

Tips toegevoegd en geactualiseerd

maart 2019

Tips die zijn toegevoegd:
  • Afvalregistratie en monitoring
    Een afvalregistratie is onmisbaar om aan de circulaire economie te werken.
  • Werk in de keten aan CO2-reductie
    Indirecte emissies die plaatsvinden bij ketenpartners (scope 3) kunnen vele malen groter zijn dan de directe emissies van de eigen bedrijfsvoering. Lees hoe u daar grip op krijgt.
Tips die zijn geactualiseerd: