Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Actueel

Instrumenten toevoegd aan Wegwijzer

mei 2019

Handreiking Natuurdaken (Green Deal Groene Daken)
Hoe je met je dak de levende natuur terugbrengt in onze verstedelijkte omgeving.

Wegwijzer Circulair Inkopen (MVO Nederland, NEVI, PIANOo, Rijkswaterstaat)
Helpt je op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces.

Circulair bouwen in de praktijk (Economic Board Utrecht)
Inzichten en ervaringen van voortrekkers van circulaire bouw en demontage.

Klimaatimpact van productgroepen care-instellingen (Stimular, MPZ, RVO)
Inzicht in producten en diensten met de grootste klimaatimpact en aanbevelingen om deze impact te verminderen. 

Draaiboek Grondstoffen en Afval voor intramurale zorg (MPZ)
Praktische aanpak voor werken aan een circulaire bedrijfsvoering voor zorginstellingen.