Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Duurzame koffiebekertjes

Beschrijving

Is een wegwerpbekertje slechter voor het milieu dan een stenen mok? Het verschil tussen de varianten is klein; wat de doorslag geeft is hoe de mok of het bekertje gebruikt wordt. Hoe wordt de mok afgewassen? Wordt de wegwerpbeker gerecycled? Wordt het kopje of bekertje vaker gebruikt? Overigens is deze kwestie geen groot milieuprobleem.

Koffiebekers zijn er in vele soorten. De verschillen spelen voornamelijk tussen de herbruikbare mokken (steen, staal of hard plastic) en de wegwerpbekertjes (plastic, papier met plastic laagje, of composteerbare beker met laagje bioplastic).

Mokken versus wegwerpbekertjes
Er zijn meer grondstoffen en energie nodig voor een stenen mok dan voor een wegwerpexemplaar van bijvoorbeeld plastic. Een herbruikbare mok gaat echter duizenden keren mee. De milieudruk van de mok vindt daarom vooral plaats in de gebruiksfase en wordt bepaald door de manier van afwassen (met warm of koud water, of met de afwasmachine). Bij het wegwerpbekertje kijk je naar het materiaal en de afvalfase. Als de mok energiezuinig wordt afgewassen in een efficiënt ingeruimde afwasmachine en het wegwerpbekertje wordt gerecycled is de milieudruk ongeveer gelijk.

Denk aan de volgende maatregelen om de milieudruk van een herbruikbaar kopje te verlagen:

 • Gebruik het kopje meerdere keren zonder af te wassen
 • Spoel tussendoor af met koud water
 • Gebruik een energiezuinige vaatwasmachine
 • Zorg dat de vaatwasser alleen vol draait
 • Gebruik milieuvriendelijk afwasmiddel of -blokjes
 • Koop groene stroom of groen gas voor duurzaam energiegebruik bij het afwassen

Verschillende soorten wegwerpbekertjes
Daarnaast zijn er verschillen tussen plastic, papieren en composteerbare bekertjes. Een papieren bekertje is milieuvriendelijker dan een plastic variant omdat dit materiaal goed gerecycled kan worden. Dit bekertje mag niet bij het papierafval vanwege de plastic binnenlaag, maar kan wel bij het PMD, waar de coating bij verwerking van het papier gescheiden wordt (zoals bij de verwerking van drankverpakkingen). Ook wanneer de papieren beker niet gescheiden ingezameld wordt is de papieren beker ‘iets’ milieuvriendelijker dan een plastic beker omdat papier wordt gemaakt van een hernieuwbare grondstof. Composteerbare wegwerkbekers hebben een binnenlaagje van biologisch afbreekbaar plastic (PLA) en kunnen in een biovergistingsinstallatie worden verwerkt tot biogas en compost . Deze hebben een lagere klimaatimpact (CO]2[-uitstoot) dan conventionele plastics gemaakt van fossiele grondstoffen (PE), maar scoren over het geheel slechter in milieudruk door de negatieve effecten voor circulariteit, landgebruik en concurrentie met voedsel. Voor alle type bekertjes geldt dat ze juist verwerkt moeten worden. Wil dat lukken, dan moeten ze apart ingezameld worden, zodat een monostroom ontstaat voor de verwerker.

Houd rekening met de volgende maatregelen om de milieudruk van wegwerpbekertjes te verlagen:

 • Gebruik het bekertje meerdere keren zonder af te wassen
 • Spoel tussendoor af met koud water
 • Gebruik geen dubbele bekertjes bij hete dranken
 • Onderzoek kritisch de duurzaamheid van de wegwerpvariant
 • Laat wegwerpbekertjes apart ophalen voor recycling of vergisting
 • Zorg voor een schone stroom van koffiebekers, zonder afval erin

De belangrijkste maatregelen voor alle soorten bekers
Voor beide herbruikbare en wegwerpbekertjes geldt dat meermalig gebruik de impact over de levensduur direct vermindert. In een kantoor met vaste werkplekken is deze maatregel goed realiseerbaar. Wanneer er veel bezoekers zijn wordt dit al snel lastiger. Een mogelijke stimulans in het tweede geval is om drankautomaten minder te laten rekenen wanneer een beker wordt hergebruikt. Ook geldt voor alle bekers dat de milieudruk sterk wordt verminderd door te spoelen met koud in plaats van warm water.

Toepasbaarheid

De milieu-impact van koffiebekers is klein in vergelijking met andere zaken. Alle beetjes helpen als het gaat om verminderen van milieubelasting. Maar wilt u het milieu flink vooruit helpen, stop dan minder energie in de bekertjesdiscussie en meer in ‘energie besparen’. De koffiebekerkwestie is vooral relevant bij organisaties waar veel warme dranken aan bezoekers worden geschonken, zoals in openbare gebouwen, ziekenhuizen of scholen. Maatregelen op dit gebied dragen vooral bij aan bewustwording.

Gescheiden inzameling is haalbaar als een bedrijf minimaal 500 bekertjes inlevert per keer en verplicht vanaf 500 bekertjes per week.

Milieuaspecten

Maatregelen op het gebied van koffiebekers merkt een organisatie voornamelijk in besparingen op het volume van het restafval. In de keten zijn het gebruik van grondstoffen en het energiegebruik voor productie en het verwerkingsproces van belang. Milieu Centraal heeft het berekend: per 1.000 kopjes koffie (ongeveer het jaargebruik op een kantoor) bespaart milieuvriendelijk gebruik evenveel milieubelasting als 55 kilometer autorijden veroorzaakt.

Financiële aspecten

Het verminderen van de milieu-impact van koffiebekers kan extra kosten met zich meebrengen. Tussen herbruikbare en wegwerpbekers is dit verschil afhankelijk van de levensduur. Denk bij gescheiden inzameling aan extra kosten voor speciale zakken, aparte bakken en inzamelingskosten. Het is daarentegen wel een hele zichtbare maatregel die medewerkers en bezoekers helpt herinneren aan een bewustere omgang met grondstoffen.

Bronnen: www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl, Milieu Centraal

Aanvullende informatie

Kijk op bekerrecycling.nl voor bedrijven die plastic bekers ophalen.

Voor meer tips over duurzaam koffie drinken op de zaak:

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.