Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Mobiliteitscampagne

Beschrijving

Een mobiliteitscampagne is een goed idee als je mogelijkheden ziet voor meer zakelijk of woon-werkverkeer met OV, fiets of elektrische scooter/fiets. Informeer medewerkers op een ludieke wijze. Dit kan mede door een dag/dagdeel te organiseren dat volledig in het teken staat van duurzame mobiliteit.

Ideeën voor een campagne zijn:

  • Organiseer een ‘opstapdag’ waar medewerkers een elektrische fiets en scooter kunnen uitproberen. Dit kan wellicht samen met andere bedrijven op het terrein organiseren.
  • Schaf een (elektrische) fiets of (elektrische) scooter aan. Deze kan je als proef uitlenen aan medewerkers. Zij kunnen dan testen of het bevalt en vervolgens besluiten om zelf tot aanschaf over te gaan.
  • Hang posters op over fietsen. Benadruk niet alleen de milieuvoordelen, maar bijvoorbeeld ook het gezondheidsaspect en kostenbesparing op brandstofverbruik.
  • Loof een prijs uit aan de medewerker die de meeste kilometers of de meeste dagen naar het werk fietst op jaarbasis. Of neem deel aan een landelijke campagne, waarbij prijzen zijn te winnen. Voorbeelden van landelijke campagnes zijn Fietsen scoort en Trappers.
  • Kondig nieuwe regelingen en/of voorzieningen aan op het gebied van mobiliteit.
  • Geef iedereen een gratis dag met OV van huis naar werk.

Bij deze campagne past ook het stimuleren van schone en zuinige auto’s:

  • Proefrondje met andere duurzame voertuigen (bijvoorbeeld elektrische auto).
  • Rijsimulator of praktijkcursus voor Het Nieuwe Rijden en starten van competitie “Zuinig rijden”.
  • Controle van bandenspanning van bij aanwezige voertuigen.

Door het thema na deze activiteiten regelmatig terug te laten keren tijdens overleg en in interne communicatie creëer je bewustwording binnen de gehele organisatie.

Toepasbaarheid

Toepasbaar in iedere organisatie. Past beter bij wat grotere organisaties, in kleinere organisaties kan je iedere medewerker op maat aanspreken. Let op: gedragsverandering vereist veel en steeds aandacht om de verandering te behouden!

Past ook goed op het moment van een verhuizing. Zie ook de tip Mobiliteitsmanagement bij verhuizing.

Milieu aspecten

Door het nemen van deze maatregel wordt het autoverkeer beperkt. Dit vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Daarnaast wordt de geluid- en visuele hinder beperkt en heeft het een positief effect op het ruimtebeslag. Minder auto’s betekent ook een betere doorstroming waardoor de extra uitstoot als gevolg van files vermindert.

Financiële aspecten

Een mobiliteitscampagne kost tijd en geld. Het huren van elektrische fietsen voor een opstapdag kost bijvoorbeeld zo’n € 500. Mogelijke andere kostenposten zijn posters, prijzen en cadeautjes, inhuur van externe ondersteuning.

Minder zakelijk autoverkeer bespaart jouw bedrijf over het algemeen kosten. Duurzaam woon-werkverkeer resulteert over het algemeen in meer (directe) kosten voor jouw organisatie. Je hebt wel voordeel door productievere medewerkers en mogelijk minder parkeerkosten.

Aanvullende informatie

Bekijk op duurzaamMKB.nl alle voorzieningen en regelingen voor om fiets en OV te stimuleren.

Bron: Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.