Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verminder sluipverbruik

Beschrijving

Veel elektrische apparaten verbruiken stroom als ze niet nuttig gebruikt worden. Ofwel omdat ze onnodig aan staan, ofwel omdat ze in de uit- of standby-/slaapstand nog steeds stroom verbruiken. Dit heet standby- of sluipgebruik. Enkele voorbeelden:

Apparaat Actief gebruik (Watt) Standby gebruik (Watt)
Beeldscherm 17” 110 30
Computer met randapparatuur 20-25
Oplader/transformator 3-15
Bureauprinter 90-130 20-30
Multifunctional 120-1.000 15-60
Drankenautomaat 350-700 300
Vendingsautomaat 350-700 300
Elektrische boiler 10-20

Een apparaat met een sluipverbruik van 10 Watt gebruikt bij 50 werkweken van 50 uur per jaar 62 kWh buiten werktijd. Bij € 0,15/kWh is dat € 9,- per jaar.

Sluipverbruik meten

  1. Meet een weekend lang het huidige nachtverbruik. Schakel het volgende weekend alle apparatuur uit, die uitgeschakeld kan worden en meet het verschil in verbruik. Ga na of het nodig is dat de apparatuur aan staat buiten werktijd. Zo nee, dan zijn er mogelijkheden om te besparen op sluipverbruik.
  2. Meet het elektriciteitsgebruik van apparaten als ze niet in gebruik zijn (standby-/slaapstand) met een elektriciteitsmeter. Zo spoor je (grote) sluipverbruikers op. Tips om op te letten bij aanschaf van de meter zijn: nauwkeurigheid, drempelwaarde, weergeven cos-phi.

Sluipverbruik beperken

  1. Plan activiteiten zo dat apparatuur niet onnodig aan of standby staat.
  2. Stel energiebeheer (powermanagement) van apparatuur in. Energiebeheer is een optie die systeemonderdelen automatisch standby schakelt als een apparaat (bijv. een beeldscherm, kopieerapparaat, drankenautomaat) enige tijd niet actief wordt gebruikt. Apparatuur met het Energy Star label heeft in ieder geval zo’n functie. In de praktijk wordt vaak vergeten om energiebeheer aan te zetten of te installeren, waardoor de energiezuinige opties niet worden benut. Zie de tips Stop sluipgebruik bij PC en randapparatuur, Zet energiebeheer aan, ook bij server-based computing, Powermanagement op servers en Zet dranken- en vendingsautomaten uit buiten werktijd.
  3. Laat apparatuur niet voor langere tijd onnodig aan of standby staan, zeker niet apparatuur met een hoog verbruik. Dit kan: handmatig, met een tijdschakelklok met weekinstelling, een standby-killer of met spanningsvrije stopcontacten. Zie de tip Zet apparatuur uit buiten werktijd.
  4. Controleer de tijdklokinstellingen van apparatuur zoals thermostaat, verwarming, ventilatie, drankautomaat, buitenverlichting. Is de tijd goed (zomer- en wintertijd)? Zijn zon- en feestdagen goed ingesteld?
  5. Maak apparatuur die continu aan of standby moet blijven staan zuiniger en/of kies bij vervanging voor zuinige alternatieven.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar. Bij kleine sluipverbruikers (2 Watt en kleiner) lonen maatregelen nauwelijks.

Milieu aspecten

Besparing op het energieverbruik 5 tot 15%

Financiële aspecten

Een simpele elektriciteitsmeter kost € 15 tot € 40.

Het verminderen van sluipverbruik door uitschakelen en controleren van de instellingen van de apparatuur kost praktisch niets en verdient zich meestal binnen 6 maanden terug. Een tijdklok met weekprogramma kost tussen € 10 en € 40. Een standbykiller kost tot zo’n € 50.

De besparing op de energiekosten komt door de besparing van de apparaten zelf, als ook door besparing op de gebouwkoeling omdat minder warmte gegenereerd wordt door de apparaten.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Bedrijfsnaam: Croon TBI Datum: 20 February 2015 Maatregel: uitschakelen telefooncentrale buiten gebruik uren:
Gemiddeld 5 W verbruik buiten kantooruren
Gebruik uren tussen 6.00 en 20.00 uur
Uitschakelen: 2x24 uur weekend + 5x10uur = 98 uur per week => 0,49 kWh
Besparing per jaar: 52x0,49 kWh = 25,5 kWh per telefoon centrale
Totaal aantal telefooncentrales Croon landelijk 1200 = besparing 30.600 kWh
Voorziet in elektriciteitbehoefte van ruim 10 huishoudens
Besparing totaal per jaar € 18.360

Croon TBI is deelnemer van energiebesparingsconvenant Blauwzaal IV en presenteerde deze resultaten feb. 2015 aan mededeelnemers.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.