Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Teruggaaf energiebelasting bij meer aansluitingen op één WOZ-locatie

Beschrijving

Gebruikers moeten energiebelasting betalen bij de levering van elektriciteit en aardgas. Deze energiebelasting wordt door de energiemaatschappijen afgedragen aan de belastingdienst. Wie twee of meer aansluitingen heeft op één WOZ-locatie, kan teruggaaf aanvragen van teveel betaalde energiebelasting.

Dit heeft te maken met de belastingschijven voor energie. Hoe meer verbruik, hoe minder belasting (per kWh of m3 gas). Wettelijk is het geregeld dat de schijven van de energiebelasting slechts éénmaal voor alle aansluitingen op één WOZ-beschikking doorlopen hoeven te worden. Onder aansluiting wordt verstaan: een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak (volgens de Wet waardering onroerende zaken WOZ) op een Nederlands distributienet, waaruit elektriciteit of aardgas aan de verbruiker wordt geleverd.

Eén leverancier Wordt de energie geleverd door één en dezelfde leverancier, dan moet je bij die leverancier om teruggaaf verzoeken. De leverancier moet dan de doorberekende energiebelasting herrekenen en eventueel te veel in rekening gebrachte energiebelasting teruggeven.

Verschillende leveranciers Wordt de energie geleverd door verschillende leveranciers, dan moet je direct bij de Belastingdienst om een teruggaaf verzoeken. Na teruggaaf betaal je netto net zoveel belasting als wanneer je de totale hoeveelheid energie had afgenomen van één leverancier.

In theorie kan dit tot zes weken na de aanslag, in de praktijk met vijf jaar terugwerkende kracht. Indien eenmaal aangegeven, zal dit jaarlijks worden doorgevoerd.

Toepasbaarheid

Het gaat met name om de levering van elektriciteit. Voor aardgas zal er meestal geen of beperkte teruggaaf mogelijk zijn.

Milieu aspecten

Deze maatregel heeft geen positieve of negatieve milieu aspecten.

Financiële aspecten

De belastingtarieven verschillen per jaar en staan op de energierekening en de de website van de Belastingdienst.

Bijvoorbeeld. Twee aansluitingen met een verbruik van 50.000 kWh en 7.000 kWh leverden in 2012 een teruggaaf van € 400,-. Dit kan oplopen naar € 1.900 euro bij een verbruik van 50.000 kWh op beide aansluitingen. Met 5 jaar terugwerkende kracht kan dat dus € 9.500 euro opleveren.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.