Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

GTL in dieselmotoren

Beschrijving

GTL (Gas to Liquid) is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Deze brandstof is geschikt voor alle dieselmotoren. Kies voor GTL in plaats van diesel om de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren. GTL is verkrijgbaar bij groothandels en diverse tankstations in Nederland. Een overzicht van verkooplocaties vind je op www.gtl.nu/locaties.

Toepasbaarheid

GTL is zonder aanpassingen toepasbaar in iedere dieselmotor, zowel voor voertuigen als voor aggregaten.

Milieuaspecten

GTL bevat minder schadelijke stoffen dan diesel, waardoor een schonere verbranding plaatsvindt. Dit vermindert uitstoot van NOx, fijnstof en roet en verbetert zo de plaatselijke luchtkwaliteit. GTL is biologisch afbreekbaar waardoor het als het in het milieu terecht komt minder schadelijk is dan diesel.

Financiële aspecten

De kosten voor GTL liggen ongeveer 10% hoger dan normale diesel. De schonere verbranding leidt tot minder vervuiling en verkoling van de motor. Hierdoor gaat de motor langer mee.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Duurzame brandstoffen voor personenauto’s en bestelauto’s.

Bronnen: Qvalue, 2013 en Tankpro, 2012

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.