Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte keukenapparatuur op festivals

Beschrijving

Bereid het eten op festivals bij voorkeur met gasgestookte apparatuur met biogas of elektrische apparatuur met groene netstroom of op locatie opgewekte groene stroom.

Indien biogas en echter groene stroom niet beschikbaar zijn, is gasgestookte apparatuur met ‘gewoon’ gas het beste alternatief. Het gebruik van elektrische apparatuur met stroom uit aggregaten is voor het milieu de slechtste oplossing.

Gas wordt direct en met hoge efficiëntie omgezet in warmte. Er zijn gasgestookte fornuizen, ovens en frituurtoestellen. Voorwaarde is dat cateraars het personeel goed instrueren over het veilig aansluiten en opslaan van gasflessen.

Het gebruik van elektriciteit uit aggregaten is heel inefficiënt: in dat geval wordt diesel eerst omgezet naar elektriciteit om er vervolgens weer warmte van te maken.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar op festivals die cateraars inhuren.

Milieuaspecten

Door direct op gas te koken, wordt het verbruik van primaire energie met circa 70% verminderd t.o.v. gebruikt van elektriciteit uit aggregaten. Gebruik van groene stroom of biogas zorgen voor nog meer CO2-reductie.

Financiële aspecten

Allereerst is gas (uit flessen) goedkoper dan elektriciteit (uit een aggregaat). Daarnaast verlaagt de piekbelasting van de aggregaten, wanneer de maaltijden worden bereid op gasgestookte apparatuur. Hierdoor kan een festival kleinere aggregaten inzetten. In totaal leidt de invoering van deze maatregel tot een besparing van ongeveer 50% op de energiekosten. De kosten voor deze maatregelen bestaan voornamelijk uit tijdsinvestering om met de cateraars te overleggen over de toepasbaarheid van koken op gas.
Gasgestookte stoom(convectie)oven (2019, code 220102) staat op de Energielijst en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Het maximum investeringsbedrag per HR-pan of -ketel dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 5.000. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.