Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isolerende drijflichamen in procesbad

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - metalektro

Beschrijving

Pas isolerende drijflichamen van inert materiaal toe om warmteverlies via het badoppervlak van een procesbad te verminderen.

Bij warme procesbaden treedt aan het oppervlak van het bad warmteverlies op door verdamping van de vloeistof. De verdamping is te beperken door een kleiner verdampend oppervlak te realiseren. Dit kan met isolerende drijflichamen.

Toepasbaarheid

Toepasbaar in procesbaden waar een isolerende voorziening van het badoppervlak ontbreekt en contact tussen een drijflichaam en het product is toegestaan.

Milieu aspecten

Door het beperken van de verdamping én het warmteverlies is met minder energie nodig om het procesbad op temperatuur te houden.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.