Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Badagitatie met pomp i.p.v. perslucht

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - metalektro

Beschrijving

Een beluchtingspomp of een dompelpomp gebruiken voor badagitatie in een procesbad is een energiezuinig alternatief voor badagitatie met perslucht.

Badagitatie is het in beweging brengen van de vloeistof in het bad voor het verkrijgen van een homogene temperatuur en samenstelling. Vaak gebeurt dit met perslucht van 7 of 8 bar. Energiezuinige alternatieven zijn het gebruik van perslucht met een lage druk (circa 2 bar) of het rondpompen van de vloeistof in het procesbad.

  1. Met een blowerpomp of beluchtingspomp is het mogelijk om lucht op lage druk via borrelbuizen in te blazen. Een blowerpomp staat bij het procesbad en zuigt lucht aan uit de omgeving en blaast deze op een iets hogere druk uit in het procesbad.
  2. Een dompelpomp staat of hangt (gedeeltelijk) met de inlaat en uitlaat in de vloeistof in het procesbad.

Toepasbaarheid

  1. De lucht uit de beluchtingspomp is relatief koud. Om afkoeling van het procesbad te voorkomen is een beluchtingspomp toepasbaar in koude baden of in warme baden met een beperkte luchthoeveelheid om afkoeling van het bad te voorkomen. Blowerlucht is alleen toepasbaar als de lucht voldoende schoon is zodat de kwaliteit van de vloeistof in het procesbad niet negatief wordt beïnvloed.
  2. Een dompelpomp pompt de vloeistof in het procesbad rond. Het bad koelt bij deze techniek nauwelijks af.

Milieu aspecten

Het op de lagere druk brengen van de lucht kost minder energie dan het op hogere druk brengen. Zo ook het rondpompen van de vloeistof.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.