Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte HR-ketel voor procesbad i.p.v. conventionele ketel

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - metalektro

Beschrijving

Een HR- (hoogrendements-) ketel is een energiezuinig alternatief voor verwarmen van een procesbad met een conventionele ketel.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als u toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem leest u hieronder meer.

Een HR-ketel (hoogrendementsketel) gebruikt minder gas dan een conventionele ketel (CR-ketel) voor het produceren van dezelfde warmte. Daartoe moet het retourwater (het water uit het gebouw of proces naar de ketel toe) lager zijn dan 55 ˚C. Hoe kouder het retourwater, des te hoger het rendement is van de HR-ketel. Lees meer over de HR-ketel.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar bij warmteopwekking met een conventionele ketel waarbij de retourtemperatuur van het water lager is of kan zijn dan 55°C en de condensafvoer eenvoudig is te realiseren.

Milieu aspecten

Deze maatregel bespaart gas+. De HR-ketel heeft nog een bijkomend milieuvoordeel. De NOx-uitstoot is namelijk een factor 3 tot 4 lager dan van oude ketels. NOx, ofwel stikstofoxiden, worden gerekend tot de stoffen die verzuring van het milieu in de hand werken, onder andere zure regen.

Financiële aspecten

De meerkosten van deze energiezuinige optie verdienen zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug als de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt. Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige ketel aan vervanging toe is. Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Vervang indirect gestookt procesbad door direct gestookt

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.