Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte HR-ketel voor procesbad i.p.v. conventionele ketel

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - metalektro

Beschrijving

Een HR- (hoogrendements-) ketel is een energiezuinig alternatief voor verwarmen van een procesbad met een conventionele ketel.

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als u toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem leest u hieronder meer.

Een HR-ketel (hoogrendementsketel) gebruikt minder gas dan een conventionele ketel (CR-ketel) voor het produceren van dezelfde warmte. Daartoe moet het retourwater (het water uit het gebouw of proces naar de ketel toe) lager zijn dan 55 ˚C. Hoe kouder het retourwater, des te hoger het rendement is van de HR-ketel. Lees meer over de HR-ketel.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar bij warmteopwekking met een conventionele ketel waarbij de retourtemperatuur van het water lager is of kan zijn dan 55°C en de condensafvoer eenvoudig is te realiseren.

Milieu aspecten

Deze maatregel bespaart gas+. De HR-ketel heeft nog een bijkomend milieuvoordeel. De NOx-uitstoot is namelijk een factor 3 tot 4 lager dan van oude ketels. NOx, ofwel stikstofoxiden, worden gerekend tot de stoffen die verzuring van het milieu in de hand werken, onder andere zure regen.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Vervang indirect gestookt procesbad door direct gestookt

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen. ###text:DBO_xxx###

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.