Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Tweetoerenmotor in ventilator

Proces Ventilatie

Beschrijving

Vindt mechanische afzuiging plaats door een conventionele wisselstroommotor zonder een frequentieregeling? Pas een tweetoerenmotor toe. Deze beperkt het aantal vollasturen van de ventilator door een lager toerental bij een lager ventilatiedebiet.

Bij het ontwerpen van het ventilatiesysteem bepaalt het verwachte maximale ruimtegebruik de ventilatievoud. In de praktijk is het ruimtegebruik vaak niet continu maximaal. In die situaties volstaat een lager ventilatiedebiet. Een tweetoerenmotor kent twee standen voor het aansturen van een ventilator, een maximale toerental (100%) en een lager toerental (bijvoorbeeld 50%). De tweetoerenmotor is op vaste tijden te schakelen door een schakelklok. Interessante tijden voor het lage toerental zijn bijvoorbeeld de nacht en het weekend.

Zie ook alternatieven in tip Gelijkstroomventilator en Energiezuinige elektromotor.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in ruimtes met een wisselend gebruik waar mechanische afzuiging plaatsvindt (met natuurlijke toevoer) met een conventionele wisselstroommotor zonder een frequentieregeling die het maximale debiet afzuigt. Bijvoorbeeld bij de dagbehandeling en het horecagedeelte van ziekenhuizen (dus niet bij de klinische of spoedeisende afdeling). Het is van belang dat het lagere ventilatiedebiet geen probleem geeft voor de luchtkwaliteit.

Milieu aspecten

Deze maatregel bespaart energie. Bij een lager toerental is er naast een lager elektriciteitsverbruik door de ventilator ook een energiebesparing door het minder verwarmen (in de winterperiode) en koelen (in de zomerperiode) van de extra aangezogen buitenlucht.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Onduidelijk wat voor ventilatoren aanwezig zijn? De ventilatoren hebben veelal een dak- of muuropstelling. Vanwege de bereikbaarheid is het vaak eenvoudiger om tekeningen van de ventilatievoorziening op te vragen.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.