Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Frequentieregelaar asynchrone elektromotor

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - rubber en kunststof

Beschrijving

Een frequentieregelaar vermindert het aantal vollasturen van asynchrone elektromotoren in de productiemachine, -apparatuur of -pomp.

Een elektromotor is vaak gedimensioneerd op de maximaal te leveren capaciteit of productieniveau. Als in de praktijk een lagere capaciteit nodig is, maar de elektromotor wel de volledige capaciteit levert, wordt onnodig elektriciteit verbruikt. Met een frequentiegeregelde elektromotor is de benodigde capaciteit van de elektromotor continu op het gewenste niveau af te stemmen. Dit is gebaseerd op het aanpassen van de frequentie van de elektrische stroom naar de motor.

Frequentieregelingen zijn voor nagenoeg elk gewenst vermogen leverbaar. De frequentie- of toerenregeling kan op de elektromotor aanwezig zijn, of in de schakelkast of in de nabijheid van de elektromotor. In het geval van een externe frequentieregelaar is vaak op een display de actuele frequentie zichtbaar.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij asynchrone elektromotoren in machines, apparatuur of pompen waarop een frequentie- of toerenregeling ontbreekt maar een variabel toerental mogelijk is.

Milieu aspecten

Door de frequentie te verlagen, wordt ook het toerental van de motor verlaagd. Hierdoor wordt minder elektriciteit gebruikt. De energiebesparing is afhankelijk van:

  • het vermogen van de elektromotor;
  • het aantal draaiuren per jaar van de elektromotor;
  • het percentage van de tijd dat de elektromotor op gereduceerd vermogen kan draaien.

Extra voordeel: iedere keer dat een elektromotor start, heeft deze een hoge aanloopstroom. Dat kan wel 6 tot 8 keer het nominale vermogen zijn. Als door een frequentieregeling het aantal starts verlaagt, is de energiebesparing nog groter.

Financiƫle aspecten

Deze maatregel verdient zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug:

  • bij een motor van maximaal 10 kW met minimaal 1.250 uur per in deellast.
  • bij een motor van meer dan 10 kW met minimaal 750 uur per jaar in deellast.

Een natuurlijk moment is in dit geval als de motor aan vervanging toe is.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.