Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stoom maken met voorverwarmde verbrandingslucht

Proces Stoom
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - hout en meubel, Onderwijs, Handel en distributie, Grafische industrie, Natwasserijen, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Plaats een verticale luchtkoker vanaf het plafond van het ketelhuis tot dichtbij de luchtaanzuigopening van de ventilatorbrander. Zo wordt warmere lucht gebruikt als verbrandingslucht. Dit is een energiezuinig alternatief voor het gebruik van koudere lucht van onderuit het ketelhuis.

De brander zuigt branderlucht aan uit het ketelhuis en deze lucht is samen met het aardgas een brandbaar mengsel. Hoe hoger de temperatuur van de branderlucht hoe minder aardgas nodig is voor de stoomproductie. Buitenlucht is gemiddeld op jaarbasis ongeveer 12° en in het stookseizoen ongeveer 5°C. In het ketelhuis is vaak een rooster aanwezig waardoor de buitenlucht de ketelruimte in wordt gezogen. De lucht in het ketelhuis warmt op door de energieverliezen van de stoominstallatie. Boven in de ketelruimte is de lucht het warmst. Met een verticale koker is de opgewarmde lucht boven in de hal aan te zuigen.

De verticale luchtkoker is te herkennen aan een rond of vierkant kanaal tot boven in het ketelhuis of de hal met een ‘open’ eind. Het kan zijn dat de koker aan het eind een 180 graden bocht heeft zodat er geen verontreiniging in het kanaal valt.

Toepasbaarheid

Toepasbaar als de brander:

 • lucht aanzuigt uit de directe omgeving in de stookruimte op een hoogte van minder dan 1 meter vanaf de vloer;
 • geschikt is voor een hogere verbrandingstemperatuur door de hogere temperatuur van de branderlucht;
 • geschikt is voor de geringe toename in de luchtweerstand door het langere aanzuigkanaal.

Milieu aspecten

Deze maatregel bespaart energie.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor stoominstallaties zijn de DBO-maatregelen:

 • Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat). Zie tip Controleer condenspotten stoomsysteem jaarlijks op lekkage.
 • Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie.
 • Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt.
 • Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden.
 • Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen.
 • Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling.
 • Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.
 • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.