Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Beperk luchtovermaat stoomketel

Proces Stoom
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - hout en meubel, Handel en distributie, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Pas een automatische regeling van de luchtovermaat toe op basis van temperatuur- of zuurstofcorrectie.

In de stoomketel is een aardgasgestookte brander aanwezig. De brander zuigt (koude) branderlucht uit de omgeving aan en deze lucht vormt samen met het aardgas, biogas of een andere brandstof een brandbaar mengsel. Voor een optimale volledige verbranding is een beperkte luchtovermaat benodigd. Nog meer lucht zorgt niet voor een betere verbranding en en verhoogt zelfs het energieverbruik. De luchtovermaat kan het beste automatisch geregeld worden.

Regelen luchtovermaat op basis van temperatuurcorrectie

De samenstelling van aardgas varieert in de tijd gezien nauwelijks. De hoogte van de temperatuur van de verbrandingslucht is daardoor een indicatie voor de luchtovermaat. Door de verbrandingsluchttemperatuur te meten, is de luchtovermaat te regelen.

Regelen luchtovermaat op basis van zuurstofcorrectie

Biogas en andere brandstoffen variëren meer in samenstelling. Bij deze brandstoffen is de luchtovermaat te regelen op basis van het percentage zuurstof in de rookgassen.

Toepasbaarheid

Op de brander van een stoomketel waar een automatische regeling op de luchtovermaat ontbreekt. De stoomketel is aardgasgestookt of de stoomketel wordt bijgestookt met biogas of met een andere brandstof (niet zijnde aardgas).

Milieu aspecten

Deze maatregel bespaart energie. Bij een te hoge luchtovermaat wordt teveel (koude) buitenlucht toegevoerd die niet bijdraagt aan de verbranding maar wel tot hoge temperatuur wordt verwarmd en daardoor het energieverbruik verhoogt.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor stoominstallaties zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat). Zie tip Controleer condenspotten stoomsysteem jaarlijks op lekkage.
  • Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie.
  • Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt.
  • Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden.
  • Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen.
  • Periodiek controleren van de economizer en de rookgascondensor op vervuiling.
  • Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.
  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.