Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Debietregeling koelwaterpomp (spuitgiet- en extrusieproces)

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - rubber en kunststof

Beschrijving

Regel het debiet van koelwaterpompen voor het spuitgiet- en extrusieproces automatisch op basis van de koelwatertemperatuur.

Bij het spuitgieten of extrusieproces stollen de gespoten producten sneller door actieve koeling. De hoogte van de koudevraag is afhankelijk van het type materiaal en de grootte van het product. Continue rondpompen van het maximale debiet koelt vaak meer dan noodzakelijk is. Er zijn drie opties om het koelwaterdebiet te regelen.

1. Pompregeling op de centrale pomp

Bij een centraal koelsysteem zijn meerdere spuitgiet- of extrusiemachines op één koelwaternet met een centrale pomp aangesloten. Een thermostaat op de retourleiding meet de temperatuur en regelt het debiet van het koelwater.

2. Klep- of pompregeling per machine

Bij individuele koeling en een pomp per machine is net zoals bij de centrale pomp met een thermostaat op de retourleiding de uitgaande temperatuur te meten en het debiet te regelen. De thermostaat kan ook de hoeveelheid koelwater regelen met een klep.

3. Frequentieregeling

Een frequentieregeling is mogelijk bij een koelwaterpomp met asynchrone motor in een centraal koelsysteem. Regeling is mogelijk op temperatuurverschil (tussen koelwater in de aanvoer- en retourleiding) of druk.

De frequentieregeling kan op de pomp aanwezig zijn, in de schakelkast of in de nabijheid van de pomp. In het geval van een externe of een opbouw frequentieregelaar is vaak op een display de actuele frequentie zichtbaar.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij koelwaterpompen voor spuitgiet- en/of extrusieproces met een gescheiden matrijs- en oliekoelsysteem. De hoeveelheid koelwater van een centraal koelsysteem of het koelwater in de koelsystemen voor iedere machine is niet geregeld en het koelwater wordt met een constant debiet rondgepompt.

Zie voor meer algemene informatie en toepasbaarheid ook tip Toerenregeling (zoals frequentieregeling) van pompen.

Milieu aspecten

Deze maatregel bespaart energie. Bij het rondpompen van een kleiner debiet vindt minder koeling van het product plaats en hoeven de koelmachines minder koude op te wekken om de temperatuur van het koelwater constant te houden.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.