Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer vulkanisatie zoutbad

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - rubber en kunststof

Beschrijving

Breng isolatie afgewerkt met beplating aan om het vulkanisatie zoutbad om het warmteverlies te verminderen.

Bij het vervaardigen van rubber producten vind vulkanisatie plaats. Bij de vulkanisatie verbinden de polymeerketens zich. Het materiaal verandert van zacht en plastisch naar sterk en elastisch. Voor vulkanisatie zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld met een zoutbad. Het zout (met een temperatuur van 180° tot 240°C) staat warmte af ten behoeve van het de vulkanisatieproces. Door de hoge temperatuur van het zoutbad vindt warmteverlies naar de omgeving plaats. Door de wanden te isoleren vindt minder warmteverlies (door straling) plaats.

Gebruik isolatie met een minimale Rc-waarde van m2K/W en geschikt voor temperaturen boven de 150°C. Werk de isolatie af met beplating. Geïsoleerde zoutbaden zijn te herkennen aan de dikke wand.

Toepasbaarheid

Bij zoutbaden waar isolatie ontbreekt of slecht is. Na het isoleren moet voldoende ruimte blijven om te bewegen tussen en naast de zoutbaden.

Milieu aspecten

Een geïsoleerd zoutbad heeft een lager elektriciteitsverbruik.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Isolatie voor bestaande procesinstallaties staan op de Energielijst (2019, code 220409) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor leidingisolatie zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.