Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer autoclaaf

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - rubber en kunststof

Beschrijving

Verminder het warmteverlies van een autoclaaf door isolatiematrassen of isolatie afgewerkt met beplating aan te brengen.

Bij het vervaardigen van rubber producten vindt vulkanisatie plaats. Bij de vulkanisatie verbinden de polymeerketens zich. Het materiaal verandert van zacht en plastisch naar sterk en elastisch. Voor vulkanisatie zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld met een autoclaaf. In de autoclaaf staat het product onder hoge druk bij een hoge temperatuur. Door de autoclaaf te isoleren vindt minder warmteverlies (door straling) naar de omgeving plaats.

De isolatie afgewerkt met beplating is te herkennen aan de dikkere wand bij de vulopening. Isolatie is ook mogelijk met ‘isolatiematrassen’ (bijvoorbeeld met klittenband of een rijgkoord). Die hebben veelal een grijze of zilveren kleur.

Toepasbaarheid

De isolatie om de autoclaaf ontbreekt of is slecht. Na het isoleren blijft minstens 75 cm vrij rondom de autoclaaf.

Milieu aspecten

Deze maatregel bespaart energie.

Financiële aspecten

Deze maatregel verdient zich binnen 5 jaar terug als de bedrijfstijd van de autoclaaf minimaal 250 uur per jaar is.

Isolatie voor bestaande procesinstallaties staan op de Energielijst (2019, code 220409) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor autoclaafinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

  • Verhogen vullingsgraad autoclaven.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.