Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Recirculeer ventilatielucht in zwembad

Proces Zwembad
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Zorg - zorginstellingen, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig

Beschrijving

Door de luchtbehandelingskast van kleppen te voorzien (recirculatieklepsturing) is het mogelijk om de aangezogen binnenlucht via het verwarmingselement weer terug de ruimte in te blazen in plaats van af te voeren. Dit is recirculeren. Er is dan geen of minder aanvoer van verse (koude) lucht en er wordt bespaard op het energieverbruik van de verwarmingsinstallatie.

Recirculeren kan als er geen bezoekers zijn, voor wie een hoge luchtvochtigheid ongewenst is. De luchtvochtigheid mag echter niet te ver oplopen om condens, rot en roest te voorkomen.

Bij een te hoge luchtvochtigheid moet de vochtige lucht afgevoerd worden. Verse (koude) lucht moet dan aangevoerd en verwarmd worden. Het afvoeren, aanvoeren en verwarmen wordt allemaal gedaan door de luchtbehandelingskast. Vaak kunnen luchtbehandelingskasten gelijktijdig ventileren en recirculeren. De regeling stuurt afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad van de binnenlucht de motoren van de kleppen aan. In maximale ventilatiestand is er geen recirculatie. In maximale recirculatiestand is er geen ventilatie.

Toepasbaarheid

Recirculatieklepsturing is toepasbaar als:

 • het zwembad is voorzien van mechanische luchttoevoer en luchtafvoer (gebalanceerde ventilatie) met een twincoil warmteterugwinsysteem, én
 • 100% goed gecoate chloorbestendige toe- en afvoerkanalen en onderdelen aanwezig zijn.

Deze maatregel is relevant voor zwembaden met en zwembaden zonder zwembadafdekking.

Milieu aspecten

In de recirculatiestand zuigt de luchtbehandelingskast geen of minder buitenlucht aan die door het verwarmingselement moet worden verwarmd. Dat is een besparing op het energieverbruik (meestal aardgas) van de verwarmingsinstallatie.

Financiële aspecten

De meerkosten van deze energiezuinige optie verdienen zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug. Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige luchtbehandelingskast aan vervanging toe is.

Deze maatregel verdient zich ook op een zelfstandig moment binnen 5 jaar terug

 • in de branche Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen als de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt. Een zelfstandig moment is ‘zo snel mogelijk’, in dit geval dus ook als de huidige luchtbehandelingskast nog niet aan vervanging toe is.
 • in de branche Sport en recreatie als zwembadafdekking aanwezig is

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor zwembaden zijn de DBO-maatregelen:

 • Minimaliseren luchtbewegingen boven het bassin.
 • Beperken warmteverlies van het badwater door het verlagen van de ruimtetemperatuur.
 • Verlagen van het pompdebiet van de waterbehandelingsinstallatie tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming.
 • Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie.
 • Periodiek controleren en herstellen van lekkages via de zwembadvloer, -wanden en leidingen.

Andere good housekeeping maatregelen zijn:

 • Dek (zwem- en therapie-) bad af na gebruik
 • Filtratie optimatliseren
  Het terugspoelen van het filter levert de grootste bijdrage aan het waterverbruik. Hoe beter de vuilberging in het filter, hoe minder er teruggespoeld dient te worden. Een betere filtering leidt tot een betere waterkwaliteit, zodat er minder water moet toegevoegd worden om een zelfde waterkwaliteit te bereiken (minder verdunnen).
 • Koolstofdioxide als pH-correctiemiddel
  Bij het gebruik van anorganische zuren, zoals zoutzuur en zwavelzuur, zal de zoutrest in het afvalwater verhogen. Door gebruik te maken van een alternatief pH-correctiemiddel kan die zoutrest afnemen of vermeden worden.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.