Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Koele aanzuiglucht voor koelcompressor

Proces Gebouwkoeling
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Bouw - bouwbedrijven, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Detailhandel - supermarkten, Sport - overig, Sport - zwembaden, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Landbouw - veeteelt, Cultuur - podia, Recreatie - overig

Beschrijving

De lucht die de koelmachine afgeeft is warm. Immers, deze lucht heeft warmte opgenomen van de te koelen ruimte. Door deze lucht te scheiden van de nog op te nemen (te koelen) lucht, is verzekerd dat niet de zojuist opgewarmde lucht weer wordt gebruikt. Dit kan door het aanzuigen van koude buitenlucht of van binnenlucht uit een onverwarmde ruimte met een aanzuigkanaal tussen de aanzuigopening van de compressor en de buitenschil (de muur) of in een onverwarmde ruimte. Let op dat de inlaat niet nabij de uitlaat geplaatst moet zijn.

Koelen in een koelmachine gebeurt door de lucht te comprimeren. Koude lucht is kleiner in volume. Daarom kost het comprimeren van koele lucht minder energie dan het comprimeren van warme lucht. De meeste dagen van het jaar is het buiten kouder dan 20 °C.

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor koelinstallaties zonder gescheiden aan- en afvoer.

Milieu aspecten

Het elektriciteitsverbruik van de compressor neemt hierdoor af.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor gebouwkoeling zijn de DBO-maatregelen:

  • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
  • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
  • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
  • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
  • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
  • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur.
  • Voorkomen van gelijktijdig verwarmen en koelen van een ruimte door middel van instellen van een ‘dode zone’ tussen koelen en verwarmen. Zie tip Stel een dode zone in tussen koelen en verwarmen

Bron: Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.