Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Roltrapbesturing

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Kantoren, Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Sport - overig, Sport - zwembaden, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Zorg - kinderdagverblijven, Cultuur - podia, Recreatie - overig

Beschrijving

Een roltrap wordt niet altijd intensief gebruikt. Op het moment dat er geen mensen zijn, kan er op twee manieren energie bespaard worden:

  1. De roltrap gaat met lage snelheid (0,1 meter per seconde).
  2. De roltrap gaat in stand-by stand (de treden staan daarbij helemaal stil).

De eerste aanbodafhankelijke regeling werkt dus met twee snelheden, de tweede is een intermitterende besturing en wordt ook wel ‘stop & go’ besturing genoemd.

Een detector bij de ingang van de roltrap regelt wanneer de snelheid van de roltrap weer omhoog gaat. Voor een geleidelijke start van de roltrap is de motor van een frequentieregeling voorzien. De roltrap blijft dan vaak een minimale tijd op hoge snelheid draaien. Dit voorkomt dat de roltrap te vaak schakelt van hoge snelheid naar lage/nul. Veel schakelen verkort namelijk de technische levensduur.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar op roltrappen die nu continue op hoge snelheid draaien, maar waarvan gedurende een lange periode minder gebruik gemaakt wordt.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het elektriciteitsverbruik van de roltrap

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Roltrappen zijn meestal geheel ingebouwd. Tijdens gebruikstijden is de technische ruimte dan niet bereikbaar. Uit een offerte of uit een technische tekening van de roltrap is af te leiden of op de roltrap met twee snelheden (1) of met stand-by (2) besturing kan werken.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.