Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Roltrapbesturing

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Kantoren, Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Sport - overig, Sport - zwembaden, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig

Beschrijving

Een roltrap wordt niet altijd intensief gebruikt. Op het moment dat er geen mensen zijn, kan er op twee manieren energie bespaard worden:

  1. De roltrap gaat met lage snelheid (0,1 meter per seconde).
  2. De roltrap gaat in stand-by stand (de treden staan daarbij helemaal stil).

De eerste aanbodafhankelijke regeling werkt dus met twee snelheden, de tweede is een intermitterende besturing en wordt ook wel ‘stop & go’ besturing genoemd.

Een detector bij de ingang van de roltrap regelt wanneer de snelheid van de roltrap weer omhoog gaat. Voor een geleidelijke start van de roltrap is de motor van een frequentieregeling voorzien. De roltrap blijft dan vaak een minimale tijd op hoge snelheid draaien. Dit voorkomt dat de roltrap te vaak schakelt van hoge snelheid naar lage/nul. Veel schakelen verkort namelijk de technische levensduur.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar op roltrappen die nu continue op hoge snelheid draaien, maar waarvan gedurende een lange periode minder gebruik gemaakt wordt.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het elektriciteitsverbruik van de roltrap

Financiële aspecten

De meerkosten van deze energiezuinige optie verdienen zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug. In dit geval als de huidige roltrap aan vervanging toe is.

Aanvullende informatie

Roltrappen zijn meestal geheel ingebouwd. Tijdens gebruikstijden is de technische ruimte dan niet bereikbaar. Uit een offerte of uit een technische tekening van de roltrap is af te leiden of op de roltrap met twee snelheden (1) of met stand-by (2) besturing kan werken.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.