Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik verdampingswarmte CO2 in gekoeld waternet

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Voedingsindustrie - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren

Beschrijving

Bij de productie van koolzuur houdende dranken is koolzuur op een lage druk nodig. Koolzuur wordt vanwege efficiëntie in vervoer en opslag onder hoge druk vloeibaar aangeleverd en opgeslagen. Bij de verdamping van vloeibaar koolzuur naar gasvormig koolzuur koelt het koolzuur af en onttrekt het warmte uit de omgeving. Dit betekent dat de omgeving afkoelt en er in feite gratis koude ‘geproduceerd’ wordt.

Deze koude kan goed benut worden om water af te koelen voor het koelwaternet. Plaats daarvoor een warmtewisselaar in het geëxpandeerde koude koolzuur. De retourleiding van het koelwaternet moet op de warmtewisselaar aangesloten worden, zodat het warme retourwater af kan koelen zonder dat extra energie verbruikt wordt. Tijdens het verdampen trekt het koolzuur namelijk de warmte uit het water van de retourleiding. Zo wordt op elektriciteit van de koelmachine (van het koelwaternet) bespaard.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar wanneer een gekoeld waternet aanwezig is en de koelmachine een vermogen heeft van minimaal 100 kW.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het elektriciteitsverbruik van de koelmachine

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Warmtewisselaars zijn in verschillende varianten beschikbaar. Een veel toegepaste is de platenwarmtewisselaar. Een platenwarmtewisselaar is te herkennen aan twee dikkere eindplaten met daar tussen meerdere dunnere platen van roestvrijstaal. Veelal zijn de platen aan elkaar gelast of zorgen trekstangen voor de opsluiting van de platen. De roestvaststalen platen zijn inwendig voorzien van ribbels, parallelle kanalen of kanalen die elkaar kruisen. De metalen platen geleiden de warmte van het ene naar het andere medium. De afkoelende en opwarmende stromen kunnen niet met elkaar in aanraking komen.

Een andere variant is een buizenwisselaar (shell & tube), welke vaak wordt toegepast bij vervuilde processtromen. Een buizenwisselaar is te herkennen de cilindrische vorm. Dit type warmtewisselaar is eenvoudiger inwendig te reinigen.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor installaties in de voedingsmiddelenindustrie zijn de DBO-maatregelen:

  • Controleren op en voorkomen van waterlekkages.
  • Verminderen gebruik suppletiewater bij de blancheurs.
  • Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers.
  • Controleren op en beperken van verdampingsverliezen.
  • Voorkomen mors- en opgietverliezen bij het vullen van conserven.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. Zie tip Reinig warmtewisselaar van koelinstallatie en luchtbehandelingssysteem.
  • Verlagen pasteurtemperatuur en verhogen doorlooptijd pasteurs.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.