Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Hergebruik afblaas van flessenblaasmachine in lagedruk persluchtnet

Beschrijving

Voor de productie van kunststof flessen voor bijvoorbeeld frisdranken, wordt perslucht gebruikt. Een flessenblaasmachine blaast met perslucht de kunststof in een mal tot een fles (in een hoge druknet, circa 35 tot 40 bar). Bij het blazen neemt de druk van de perslucht af. Vervolgens zorgt een afblaasmachine ervoor dat de lage druk perslucht uit het systeem gehaald wordt. Bij een traditionele afblaasmachine wordt de perslucht uit de fles niet gebufferd en gaat verloren aan de omgeving.

Vang deze perslucht op om energie te besparen. Met een klep is na het blazen van de fles het hoge druknet af te sluiten en het lage druknet te openen en kan de lage druk perslucht hier gebufferd worden. Deze lage druk perslucht is bij andere toepassingen in het bedrijf nuttig te gebruiken. De persluchtcompressor van het lage druknet (minder dan 7 bar) hoeft dan minder perslucht te produceren.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar wanneer de machine geschikt is om de afblaaslucht te hergebruiken voor het lage druk persluchtnet

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het energieverbruik van de persluchtcompressor van het lage druknet.

Financiële aspecten

Deze maatregel verdient zich binnen 5 jaar terug als:

  • de frisdrank productie meer dan 220 miljoen liter per jaar is.
  • het persluchtverbruik meer dan 9.000.000 m3 per jaar is.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.