Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik warme lucht van bovenuit ruimte om oven op te warmen

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Voedingsindustrie - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren

Beschrijving

Warm de oven energiezuinig op door gebruik te maken van warme lucht van bovenuit ruimte. Hiervoor moet een kanaalwerk aangebracht worden tot nabij de luchtaanzuigingopening van de brander. In de brander wordt vervolgens de aangezogen lucht door verbranding van aardgas verwarmd. Hoe warmer de lucht is, hoe minder aardgas verbruikt hoeft te worden. De lucht bovenin de ruimte is het warmst en met een verticale koker kan juist deze lucht aangezogen worden.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is niet toepasbaar als de leverancier een goede werking van het brandproces niet garandeert. Voldoende en schone luchttoevoer in de ruimte is noodzakelijk.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het aardgasverbruik van de oven.

Financiƫle aspecten

Deze maatregel verdient zich binnen 5 jaar terug als:

  • het aardgasverbruik van de inrichting minder dan 1.000.000 m3 per jaar is;
  • het brandvermogen (in kW) vermenigvuldigd met de bedrijfstijd van de verwarming (in uur per jaar) minimaal 3.100.000 kWh per jaar is.

Aanvullende informatie

Om te voorkomen dat er geen verontreinigende stoffen in het kanaal vallen, kan het zijn dat de koker bovenaan een bocht van 180 graden maakt.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor installaties in de voedingsmiddelenindustrie zijn de DBO-maatregelen:

  • Controleren op en voorkomen van waterlekkages.
  • Verminderen gebruik suppletiewater bij de blancheurs.
  • Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers.
  • Controleren op en beperken van verdampingsverliezen.
  • Voorkomen mors- en opgietverliezen bij het vullen van conserven.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars. Zie tip Reinig warmtewisselaar van koelinstallatie en luchtbehandelingssysteem.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.