Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinige koelmachine voor serverruimte

Beschrijving

In de ruimte waar de server opgesteld staat kan het zodanig warm worden dat gekoeld moet worden met een compressiekoelmachine. De koelmachine levert de koude aan een koudwaternet. Het koudwaternet is aangesloten op één of meerdere zaalkoelers. Een zaalkoeler blaast vervolgens de koude lucht in de serverruimte.

De condensor van de koelmachine heeft een bepaalde coëfficient of performance (CoP), die bepaalt hoe efficiënt de installatie werkt. Hoe hoger de CoP, hoe minder inzet van elektriciteit door de koelmachine. Vervang daarom de koelmachine door een energiezuinige variant met een CoP van minimaal 5,5.

Toepasbaarheid

Deze maatregel geldt zowel voor commerciële datacenters als voor interne serverruimtes van bijvoorbeeld een ziekenhuis of kantoor. In de tekst wordt steeds gesproken over serverruimte, waarmee ook datacenters bedoeld worden.

De maatregel is toepasbaar als een compressiekoelmachine met een seizoensgemiddelde coëfficiënt off performance (COP) van maximaal 3 aanwezig is.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het energieverbruik van de compressiekoelmachine.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Een elektrische compressiekoelmachine is veelal uitgevoerd als een rechthoekige kast. De koelmachine kan in een technische ruimte staan of als een dakopstelling. Bij binnenopstelling van de koelmachine zijn een aanvoer- en retourleiding aanwezig die zijn aangesloten op een warmtewisselaar in de buitenlucht. De warmtewisselaar kan op het dak staan of aan de muur hangen. Bij een koelmachine volledig in dakopstelling is de buizenwarmtewisselaar met koelvinnen meestal één geheel.

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor productkoeling zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.