Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Beperk toerental ventilatoren in zaalkoelers serverruimte

Beschrijving

Beperk het toerental van de ventilatoren in de zaalkoelers (computer room air handlers: CRAH’s) van de serverruimte door een toerenregeling toe te passen op de bestaande ventilatoren of door het aanschaffen van nieuwe zaalkoelers (CRAH’s) met ventilatoren met toerenregeling. De toerenregeling kan op de elektromotor geplaatst worden, in de schakelkast of in de nabijheid van de elektromotor. Toerengeregelde ventilatoren in CRAH’s kunnen op een lager toerental draaien als de hoeveelheid te verplaatsen koude lucht minder hoeft te zijn. Bijvoorbeeld als de racks niet vol zijn of omdat de buitentemperatuur laag is en er minder koeling nodig is.

Het energieverbruik van ventilatoren neemt tot de derde macht af in verhouding tot het toerental. Het verlagen van het toerental en daarmee het luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) levert een grote besparing op op het energieverbruik van de ventilatoren.

Toepasbaarheid

Deze maatregel geldt zowel voor commerciële datacenters als voor interne serverruimtes van bijvoorbeeld een ziekenhuis of kantoor. In de tekst wordt steeds gesproken over serverruimte, waarmee ook datacenters bedoeld worden.

Deze maatregel is toepasbaar in zalen waar door een koudwaternet de koude lucht wordt overgedragen aan de lucht via ventilatoren in zaalkoelers.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart op het energieverbruik van de ventilatoren. In een traditioneel datacenter verbruiken ventilatoren in CRAH’s die op nominaal toerental draaien 9 tot 10% van de elektriciteit benodigd voor de ICT. Hierop is 80% te besparen.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor ruimteventilatie zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren van instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.