Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinig uninterrupted power system (UPS) in serverruimte

Beschrijving

Vervang een inefficiënte UPS (dubbele conversie efficiëntie in deellast is maximaal 92%) door een efficiënt modulair UPS-systeem (rendement > 95%).

Een Uninterupted Power System (UPS) zorgt voor een ononderbroken elektriciteitslevering aan een serverruimte, ook als de netspanning uitvalt. De UPS kan in sommige gevallen tot wel tientallen minuten in de elektriciteitsbehoefte voorzien. In de tussentijd kan het noodstroomaggregaat opstarten.

Een veel toegepaste UPS is de statische UPS met dubbele conversie. Een omvormer zet de wisselstroom om in gelijkstroom. Met de gelijkstroom worden batterijen gevoed. Een andere omvormer zet de gelijkstroom uit de batterijen weer om in wisselstroom die vervolgens gebruikt wordt door de servers. De batterijen worden dus continu gevoed en leeggetrokken.

Verouderde UPS-systemen hebben een conversierendement van ± 85%, terwijl een energiezuinig systeem een rendement van 96-97% haalt. Om dit hoge rendement te behalen is het noodzakelijk om met modules te werken. De maximale capaciteit van de UPS moet zoveel mogelijk in lijn zijn met zijn belasting, opdat het rendement optimaal is. Modulaire systemen schakelen automatisch modules bij en af naar gelang de stroomvraag en zorgen er op deze manier voor dat de capaciteit van de UPS op maat is.

Toepasbaarheid

Toepasbaar als de UPS aan vervanging toe is.

Deze maatregel geldt zowel voor commerciële datacenters als voor interne serverruimtes van bijvoorbeeld een ziekenhuis of kantoor. In de tekst wordt steeds gesproken over serverruimte, waarmee ook datacenters bedoeld worden.

Milieuaspecten

Lager elektriciteitsverbruik van het UPS door het hogere rendement.

Bijkomend voordeel is de vermindering van de benodigde koelenergie. Alle inefficiëntie van de UPS komt namelijk als warmte vrij. Als de UPS in het gekoelde deel van de serverruimte is opgesteld, dan zal deze warmte ook worden weggekoeld. Nog beter is om de UPS in een aparte ongekoelde ruimte te plaatsen waar de warmteafgifte geen probleem oplevert.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.