Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Regeling voor temperatuurvariatie voor koel- of vriescel

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Landbouw - land- en tuinbouw

Beschrijving

Bewaar akkerbouwproducten energiezuinig door een regeling voor temperatuurvariatie (dag/nacht) toe te passen. Het is energiezuiniger om producten ‘s nachts extra te koelen, zodat overdag de installatie wat minder hoeft te koelen. Dit noemt met ook wel koude bufferen.

‘s Nachts is de buitentemperatuur lager dan overdag. Daarom kan het koelsysteem makkelijker de warmte kwijt aan de buitenlucht, waardoor het rendement van de koelmachine hoger is. Hierdoor kan het systeem op een lager vermogen werken wat energie bespaart. Het heeft overigens wel de voorkeur dat de afgegeven warmte nuttig wordt gebruikt.

Tip: Monitor op uurbasis het elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie met een tussenmeter ( Tussenmeters voor onderhuurders, gebouwdelen of specifieke apparatuur ). Vervolgens kan maandelijks geanalyseerd worden of er pieken in het elektriciteitsverbruik zijn. Deze geven aan of de buffering van koude en de draaitijden van de koelmachine optimaal blijft.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in de akkerbouw als er een bewaarcomputer aanwezig is en het product tolerantie biedt in de bewaartemperatuur. Het bufferen van kou is vooral zinvol als grotere hoeveelheden producten worden opgeslagen, die tijdelijk kouder mogen worden dan de gebruikelijke minimumtemperatuur. Het gekoelde product dient als de koudebuffer. Overdag loopt de temperatuur langzaam op.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart energie.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor productkoeling zijn de DBO-maatregelen:

Bron: Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.