Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinige schepen

Beschrijving

Door gebruik te maken van nieuwe technieken kunt u het brandstofverbruik van uw schip verminderen.

Bestaande schepen

Voor bestaande schepen zijn er beperkte mogelijkheden, omdat de investeringen voor grote aanpassingen vaak te groot zijn. Maatregelen voor bestaande schepen zijn kleiner en kunnen opgenomen worden in uw SEEMP (zie de tip Energiezuinig varen). Een aantal voorbeelden zijn:

 • Antifouling en onderwaterverf: vermindert weerstand doordat minder algen en andere beesten vast kunnen hechten
 • Minder hulpmotoren aan boord
 • Energiezuinige compressoren
 • Aan/uit schakelaars bij huishoudelijk apparatuur
 • Led-verlichting

Nieuwe schepen

Bij nieuwe schepen zijn er meerdere mogelijkheden om het brandstofverbruik te verminderen.

 • Romp: aanpassingen aan de romp die voornamelijk de weerstand van het schip verminderen:
  • Vorm: Moderne vormen voor de romp hebben minder weerstand in het water.
  • Lichter materiaal: Nieuwe materialen kunnen de staalconstructie vervangen. Zo zijn er composieten (hoogwaardige vezel versterkte kunststoffen) die 50% lichter zijn dan staal.
  • Luchtgesmeerde romp: Dit zogenoemde ACES-systeem drukt een klein beetje lucht uit een voorraadkamer onder de romp. Daardoor ontstaat een luchtkussen tussen romp en water, waardoor het schip soepeler beweegt.
 • Schroef: aanpassingen die de aandrijving van het schip zuiniger maken:
  • Contra rotating: Hier wordt gebruik gemaakt van tegenovergestelde draaibewegingen. Dit design verbetert de stuwkracht.
  • Propellor hull interface: Optimalisatie van achterkant van het schip, en hoe de propeller hierop geïnstalleerd is.
 • Schone brandstof
  LNG (Liquefied Natural Gas) ofwel vloeibaar aardgas is een schone brandstof voor schepen. LNG heeft een veel lagere uitstoot aan schadelijke stoffen dan stookolie, en geeft ook lagere brandstofkosten. Aardgas wordt vloeibaar (en dus LNG) door het te koelen tot – 162°C. Hierbij krimpt het volume met een factor 600. Hierdoor wordt LNG goed vervoerbaar naar tank- en bunkerstations en past er veel in de brandstoftank voor een hogere actieradius.

Toepasbaarheid

Deze maatregelen zijn toepasbaar op allerlei schepen. Afhankelijk van de toepassing van een schip zal een onderwerp belangrijker zijn dan een ander.

Er wordt gewerkt aan een aantal ‘indexen’ om een schip te beoordelen op zijn luchtemissies (NOx, SOx, fijn stof en CO2). De verwachting is dat o.a. havens gebruik zullen maken van deze tools, om zo bijvoorbeeld korting op havengeld of servicekosten te geven of het meest duurzame schip of de meest duurzame scheepseigenaar te kunnen kiezen. Voorbeelden van dergelijke tools zijn Environmental Ship Index, ofwel ESI en Clean Shipping Index, ofwel CSI.

Milieu aspecten

Bovengenoemde maatregelen verminderen het energieverbruik van uw schip en ook de emissies naar de lucht.

Bestaande schepen

 • Het gebruik van de juiste verf en antifouling kan 5 tot 15% in verbruik schelen.
 • Met ledlampen en aan/uit schakelaars kan afhankelijk van hoeveel uren de lampen branden ruim 10% op het energieverbruik bespaard worden.

Nieuwe schepen

 • Veranderingen en optimalisatie van de romp kunnen gemiddeld 10% aan brandstofverbruik verminderen.
 • Het gebruik van alternatieve brandstoffen als LNG kan leiden tot 33% minder CO2-uitstoot. Ook in uitstoot van NOx kan dit tot 5% schelen.

Financiële Aspecten

Kosten bij een bestaand schip zijn vaak kleine investeringen die zich snel terugverdienen. Technische maatregelen die u neemt bij een nieuw schip kunnen flinke investeringen zijn en verdienen zich na langere tijd pas terug.

Bepaalde antifoulingsystemen staan op de Milieulijst (2017, code F 3332) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie voor meer informatie www.rvo.nl/miavamil. Deze regeling houdt in dat 36% van de aanschafkosten aftrekbaar is van de fiscale winst (MIA) en dat 75% van de aanschafkosten willekeurig mag worden afgeschreven (VAMIL). Dit geldt ook voor aanpassingen om de NOx-emissie van motoren van zeeschepen te verminderen (2017, code F 3360).

Aanvullende informatie

Naam: Bedrijfsnaam: Nedcargo Website: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/logistiek/21711/infographic-nedcargos-semi-autonome-binnenvaartschip Datum: 23 maart 2017 Nedcargo bouwt een elektrisch containerschip, de Gouwenaar 2.0, dat gaat varen tussen Alphen aan den Rijn en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. In 2020 zal het schip emissieloos kunnen varen door inzet van batterij en waterstof technologie.
bron: duurzaambedrijfsleven.nl 16-3-2017
Naam: anoniem Bedrijfsnaam: Noorse vissers Datum: 07 maart 2017 Noorse vissers gaan elektrisch varen. In Noorwegen is ‘s werelds eerste door batterij-energie aangedreven werkschip voor visteelt in bedrijf genomen. De "Elfrida" van de Noorse zalmteler Salmar Farming AS, met zijn elektrische aandrijving, wordt ingezet voor de kust van Midden-Noorwegen. In opdracht van de lokale scheepswerf Ørnli Slipp heeft Siemens het complete elektrische voortstuwings- en besturingssysteem ontwikkeld en geleverd. Het dubbelwandige schip is circa 14 meter lang en 8 meter breed en is dagelijks ongeveer 50 minuten onderweg naar het twaalf kilometer verderop gelegen visteeltstation. Op normale achturige werkdagen is honderd procent batterijbedrijf mogelijk.
bron: duurzaamnieuws.nl 28 feb. 2017
Naam: Bedrijfsnaam: Vissersschip Immanuel Website: http://www.masterplanduurzamevisserij.nl/nl/schip Datum: 05 december 2016 Het duurzame vissersschip MDV-1 Immanuel won de 'Schip van het Jaar' prijs 2016. Alles aan deze viskotter is nieuw ontworpen. De scheepsvorm, indeling, materialen en constructie, voortstuwingsinstallatie en visverwerking zijn allemaal innovaties ten opzichte van de traditionele Noordzee-kotters. De energiebesparing bedraagt 60% ten opzichte van vergelijkbare schepen.
bron: masterplanduurzamevisserij.nl 31-10-2016
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.