Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Duurzaam inkopen van dataopslag

Beschrijving

Iedere organisatie slaat digitale data op en maakt gebruik van het bijbehorende dataverkeer. Het hebben van een interne serverruimte, opslag buiten de deur (waaronder opslag in de cloud), maar ook het hosten van een website valt hieronder. Dataopslag wordt steeds vaker uitbesteed aan datacenters.

Vaak wordt in het selectieproces van een datacenter gekeken naar functionaliteit, kosten en risico’s. Terwijl juist in deze sector het meenemen van duurzaamheid als selectiecriterium erg belangrijk is. Door te sturen op duurzaamheid bij de inkoop van dataopslag geeft u een prikkel tot innovatie en energiebesparing in datacenters.

Duurzaamheid bij datacenters

Voor de branche datacenters zijn erkende maatregelen voor energiebesparing opgesteld. Datacenters zijn verplicht deze maatregelen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen, uit te voeren. U kunt de uitvoering van de erkende maatregelen als minimum-eis stellen bij inkoop. Het is redelijk daarbij een uitvoeringstermijn aan te geven van 2 of 3 jaar, afhankelijk van het aantal locaties van de aanbieder.

U kunt ook datacenters stimuleren om een stap extra te doen door vragen te stellen over het duurzaamheidsbeleid. Hoe pakt u dat aan?

Beleid

Door vragen te stellen kunt u erachter komen in hoeverre een datacenter bezig is met verduurzaming, en of dat het datacenter hiertoe bereid is. Vier inkoopvragen die bedrijven in beweging zetten zijn:

 1. Heeft u een overzicht van uw energieverbruik?
 2. Wat zijn de grootste bronnen van uw CO2-uitstoot?
 3. Welke besparingsmaatregelen gaat u nemen?
 4. Communiceert u extern over uw CO2-uitstoot en maatregelen?

Het stellen van deze vragen heeft tot doel om datacenters te selecteren die aantoonbaar werken aan vermindering van de milieubelasting van hun diensten. U ontvangt daardoor een dienst (dataopslag) die minder milieubelastend is.

Het is belangrijk dat het datacenter concrete besparingsdoelen stelt en openlijk communiceert over de maatregelen en het behalen van deze doelen. Het is een continu proces, waarbij periodiek (jaarlijks) wordt gekeken hoe het datacenter ervoor staat en welke maatregelen er nog genomen zouden kunnen worden.

Keurmerken

Een manier om het duurzaamheidsbeleid aan te tonen is door middel van keurmerken. Zo zijn er het BREEAM-keurmerk (19 datacenters) en het Milieukeur voor klimaatbeheersing (2 datacenters). BREEAM-NL-datacenter is bruikbaar bij grootschalige aanpak van de gebouwgebonden energieverbruikers. Milieukeur is gericht op de koeling van het datacenter, waar veel energie verbruikt wordt en waar veel bespaard kan worden. Het hebben van een keurmerk is een teken dat het datacenter actief bezig is met duurzaamheid. Bij het inkopen van duurzame data is een dergelijk keurmerk een pré, maar geen vereiste. Belangrijker is dat het datacenter kan aantonen dat ze duurzaamheid hoog in het beleid heeft staan en ze energie-intensieve processen blijft optimaliseren.

Bij The Green Web Foundation”:http://www.thegreenwebfoundation.org/directory/ checken of een datacenter websites op een groene manier host (246 groene hosters in Nederland).

Type maatregelen

Denk bij de besparingsmogelijkheden aan het volgende type maatregelen, hier kan de inkoper gericht naar vragen:

Optimaliseren van energieverbruik ICT-apparatuur en koeling

Voor voorbeelden van maatregelen die een datacenter kan nemen op de core business, zie de tips voor datacenters.

Overig energieverbruik

Naast de core business zijn er ook andere energieverbruikers in een datacenter aanwezig. Denk aan verlichting, gebouwventilatie en overige niet ICT-apparatuur. Ook op deze ogenschijnlijke randzaken kan bespaard worden. Het is belangrijk ook dit deel mee te nemen in het verduurzamingsbeleid.

Duurzame energie

Koopt het datacenter echte groene stroom in? Daarnaast verkent een duurzaam datacenter de mogelijkheden voor het zelf opwekken van duurzame energie. Omdat datacenters veel warmte produceren liggen er mogelijkheden tot het hergebruiken van deze warmte. Hoe gaat het datacenter hier mee om?

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor elk bedrijf dat data buiten de deur opslaat of andere diensten van een datacenter inkoopt.

Milieuaspecten

Door te sturen op duurzaamheid bij de inkoop van data-opslag wordt er een extra prikkel gevormd tot energiebesparing in datacenters. Dit extra duwtje in de rug helpt innovatie in de hand en zorgt voor een afname van het energieverbruik van datacenters.

Financiële aspecten

Duurzame dataopslag hoeft niet duurder te zijn dan reguliere dataopslag. Veel energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere lasten waardoor datacenters efficiënter kunnen opereren en de opslag goed in de markt kunnen zetten.

Bronnen

 • Stimular (duurzaam inkopen)
 • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Gemeente Amsterdam
 • BREEAM
 • “Milieukeur:http://milieukeur.nl/35/m/praktijkvoorbeeld/114/Details.html
 • The Green Web Foundation
Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.