Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Scheiding warme en koude gangen door blindpanelen

Beschrijving

Blindpanelen worden gebruikt om de scheiding tussen warme en koude gangen in datacenters en serverruimtes te verbeteren. Ze zijn in verschillende groottes en materialen beschikbaar: metaal, aluminium of kunststof. Afhankelijk van de grootte kan een blindpaneel één of meerdere posities afdekken. Door het aanbrengen van blindplaten wordt ongewenste menging van warme en koude lucht op ongebruikte posities in de racks voorkomen.

Indien de hoeveelheid aangeleverde koude lucht in een koude gang onvoldoende is, ontstaat door de aanzuigende werking van de ICT-apparaten een onderdruk in die koude gang. Dit resulteert in een stroming van (warme) lucht vanuit de warme gang naar de koude gang door de lege plaatsen in de ICT-racks. Blindpanelen zorgen ervoor dat het temperatuurverschil over de aanvoer- en retourlucht groter is. Hierdoor wordt er met minder luchtverplaatsing evenveel warmte afgevoerd en kunnen de temperaturen in het gekoeld watersysteem verhoogd worden. Er is minder ventilatorvermogen nodig en er zijn meer mogelijkheden voor vrije koeling. Daarnaast werkt de huidige koeling op een hogere efficiëntie (COP).

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in serverruimtes en datacenters waar warme en koude gangen zijn, maar waar de open posities in de racks nog niet zijn afgedicht. De apparatuur mag maar aan één zijde lucht aanzuigen.

Milieuaspecten

Het verbeteren van de scheiding tussen warme en koude gangen bespaart op het elektriciteitsverbruik van koeling. Mogelijk ook op het elektriciteitsverbruik van de ICT apparatuur, doordat deze efficiënter werkt bij een constante temperatuur.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

De blindpanelen om ongewenste luchtstromen in de racks te blokkeren, zijn al beschikbaar voor € 2 per U. Een “U” staat voor “rack-unit” en is een standaardmaat van 44,45 mm. De hoogste racks zijn 42 á 43U-eenheden hoog.

Aanvullende informatie

Zie ook tip Alle energiemaatregelen voor serverruimte en datacenter. Dataopslag in de cloud is over het algemeen zuiniger dan in het eigen netwerk, zie tip Koop dataopslag duurzaam in.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.