Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Duurzame brandstoffen voor personenauto’s en bestelauto's

Diesel en benzine zijn de meest gebruikte brandstoffen voor wegverkeer. Om een leefbaar klimaat te behouden, is het noodzakelijk dat we ook voor wegverkeer duurzame energie gaan gebruiken. Op het moment is er niet één beste keuze; er zijn meerdere duurzame alternatieven. Rijden op elektriciteit (100% of plug-in hybride) of biobrandstof (bio-CNG (biogas), bio-ethanol en biodiesel) zijn op dit moment de beste opties.

Dit artikel helpt u te bepalen welke duurzame brandstoffen het meest kansrijk zijn voor de personenauto’s en busjes/bestelwagens van uw bedrijf. Als eerste worden in een overzicht de alternatieven met elkaar vergeleken. Vervolgens worden de beste keuzes voor veel voorkomende situaties beschreven. Dit artikel eindigt met een meer gedetailleerde uitleg per alternatief.

Lees ook de tip over Duurzame brandstoffen voor vrachtauto’s.

Overzicht alternatieve brandstoffen

In onderstaand schema (TNO en CE Delft, 2014) zijn brandstoffen beoordeeld op:

 • Milieu / duurzaamheid, ofwel emissies over de hele keten (well-to-wheel)
  • Luchtverontreiniging: NOx en fijnstof
  • Klimaat: CO2-uitstoot
 • Praktische haalbaarheid
  • Actieradius
  • Infrastructuur, ofwel beschikbaarheid langs de weg of bestelbaarheid in geval van eigen tank
 • Economie, ofwel aanschaf- en gebruikskosten

Benzine is de referentie en scoort op alle items “in het midden”. Rechts / groen is beter, links / rood is slechter dan benzine.

Biodiesel ontbreekt in dit overzicht, maar wordt wel meegenomen in dit artikel.

Voor bestelbusjes ziet de weergave er nagenoeg hetzelfde uit. Als ze relatief veel kilometers maken en/of zwaarder beladen zijn, wegen de actieradius en de infrastructuur zwaarder mee in de keuze.

Beste alternatieven

Rijden op elektriciteit (100% of goed gebruikte plug-in hybride), bio-CNG (biogas), bio-ethanol en biodiesel zijn op dit moment de beste opties vanuit milieuoogpunt en praktische en economische haalbaarheid. De overige opties hebben slechts een klein milieuvoordeel of zijn praktisch en/of economisch nog niet haalbaar.

Elektrisch rijden is de beste keuzes ter vermindering van de luchtverontreiniging. Elektrisch rijden heeft ook weinig CO2-uitstoot. Een voertuig met elektrische aandrijving volstaat voor een groot deel van het zakelijk gebruik van personenauto’s en busjes/bestelwagens. Elektrische auto’s zijn duurder in de aanschaf, maar over de levensduur goedkoper. Kies waar mogelijk voor elektrisch rijden. Experimenteer minimaal met een of enkele elektrische auto’s. Dit ondersteunt de opschaling.

Biobrandstoffen (biogas, bio-diesel of bio-ethanol) zijn een goed alternatief als elektrisch niet voldoet vanwege de actieradius. Welke soort is afhankelijk van tankstations in de buurt van uw bedrijf.

Een voertuig op bio-CNG (biogas) heeft een grotere actieradius dan een elektrisch voertuig en is in de aanschaf veel goedkoper. Qua milieufactoren is bio-CNG lang niet zo goed als elektrisch rijden, maar veel beter dan diesel en benzine.

Bio-ethanol en biodiesel zijn geschikt voor de langste afstanden. De (directe en indirecte) emissies hangen echter sterk af van de herkomst van het product en in het beste geval zijn ze even duurzaam als biogas.

Toelichting per brandstof

Elektriciteit, plug-in hybride, hybride aandrijving

100% elektrische auto’s stoten geen luchtvervuilende emissies uit en weinig CO2. Wanneer er op echte groene stroom wordt gereden is de CO2-uitstoot zelfs 0. Over het algemeen zijn elektrische auto’s het interessants voor stedelijke gebieden en afstanden tot 200 km, maar steeds meer modellen zijn ook geschikt voor langere (zakelijke) ritten. Elektrische auto’s zijn aanzienlijk duurder in aanschaf, maar de kosten per kilometer zijn een stuk lager dan diesel- en benzine-auto’s.

Plug-in hybrides zijn inzetbaar voor kortere woon-werk afstanden en hebben een groot milieuvoordeel, mits de gebruikers daadwerkelijk laden en elektrisch rijden. Als de afstand te groot is, of weinig elektrisch gereden wordt, kan het rijden van een hybride zelfs een averechts milieu-effect hebben.

Een hybride auto heeft ook een elektromotor, maar kan niet aan het net worden opgeladen. Dit type elektrische auto laadt zich op met de remenergie. Hierdoor wordt de auto een beetje efficiënter, met minder CO2- en andere luchtverontreinigende emissies tot gevolg.

Kies waar mogelijk voor elektrisch rijden (100% of plug-in hybride). Experimenteer minimaal met een of enkele elektrische auto’s. Dit ondersteunt de opschaling. Lees meer in de tips Elektrische personenauto’s en Elektrische bestelauto’s.

H2 brandstofcel (waterstof)

Waterstof is een zero-emissie brandstof: bij de verbranding in het voertuig komen geen luchtverontreinigende emissies vrij. Het productieproces van waterstof is echter nog niet emissievrij, maar biedt veel mogelijkheden tot verdere verduurzaming, bijvoorbeeld door het gebruik van groene stroom. Waterstof als voertuigbrandstof is nog in de ontwikkelfase, waardoor Nederland op het moment slechts 3 tankstations heeft én het rijden op waterstof nog niet financieel aantrekkelijk is.

Bedrijven in de buurt van één van de tankstations kunnen “experimenteren” met waterstofauto’s. Dit ondersteunt de opschaling. De milieuvoordelen van waterstofauto’s zijn namelijk groot. Lees meer in de tip Waterstofauto’s.

CNG en bio-CNG (aardgas en biogas)

Aardgas, voor personenvervoer verkrijgbaar in de gecomprimeerde vorm CNG, is ongeveer even milieu(on)vriendelijk als benzine. Aardgas is een goede tussenstap naar biogas, wanneer er nog geen biogas beschikbaar is op nabijgelegen tanklocaties.

Wanneer biogas i.p.v. aardgas wordt getankt (geen aanpassingen nodig aan het voertuig), wordt er flink gereduceerd op de CO2-uitstoot. Biogas is redelijk goed beschikbaar doordat een groot deel van het in Nederland opgewekte biogas aan vervoer wordt gealloceerd: er zijn zo’n 150 tanklocaties waar aardgas/biogas getankt kan worden. Ieder klant kan ook hier 100% groengas tanken door daarover afspraken te maken met de leverancier.

Daarnaast bieden aardgas en biogas de voordelen van een grotere actieradius (250-500 km). De kosten per kilometer zijn lager dan van benzine en diesel. De meerkosten van een (bio)gasvoertuig zijn beperkt en verdienen zich terug vanaf 10.000 km per jaar voor personenauto’s en 15.000 km per jaar van bestelbusjes.

Biogas is een goed alternatief als elektrisch niet voldoet vanwege de actieradius en er een tankstation voor aardgas/CNG in de buurt van uw bedrijf is. Lees meer in de tip Aardgas auto’s en de tip Rijden op groen gas.

Bio-ethanol en biodiesel

Bij een laag bijmengpercentage kunnen biodiesel en bio-ethanol (B7 en E5/10 respectievelijk) zonder aanpassingen worden getankt in bestaande diesel- en benzinevoertuigen. Bijmengen is standaard in Nederland. Bij hogere percentages zijn mogelijk aanpassingen aan de motor nodig.

Bio-ethanol (E85, 85% bio-ethanol en 15% benzine) en biodiesel (B30 en B100 respectievelijk 30% en 100% biodiesel) zijn in potentie duurzaam, maar dit is sterk afhankelijk van de grondstof en het productieproces. Er zijn varianten op de markt die een reductie van 85% CO2 teweegbrengen; de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen geproduceerd uit afval en residuen. Echter, biobrandstoffen geproduceerd in de landbouw, zoals energiegewassen, hebben een negatief effect op de CO2-uitstoot t.o.v diesel en benzine.

B30-B100 en E85 zijn bij 20-40 openbare tankstations te verkrijgen, bovendien is het lastig om de herkomst van de brandstof, en dus de duurzaamheid, te achterhalen. Biobrandstoffen zijn dus met name interessant voor bedrijven met eigen tankfaciliteit die zo eisen kunnen stellen bij de inkoop van de biobrandstof. Lees meer in de tip Biobrandstoffen.

LPG

Liquified petroleum gas (LPG), ook wel autogas genoemd, is een mengsel van propaan en butaan in vloeibare vorm. De totale milieuscore is beter dan diesel en vergelijkbaar met benzine. Het LPG-systeem kan makkelijk in bestaande auto’s worden gebouwd en is daarom een laagdrempelige optie. LPG is verkrijgbaar bij ± 1.700 tankstations in Nederland (40%) en is per gereden kilometer goedkoper dan benzine en diesel.

Bio-LPG is niet op grote schaal beschikbaar, maar is groeiende. Met de komst van bio-LPG wordt rijden met een lpg-voertuig duurzamer. Voor bio-LPG geldt, net als voor bio-ethanol en biodiesel, het belang van de oorsprong van de brandstof. Kies altijd voor productie uit afval en residuen.

Vanwege de slechte beschikbaarheid van bio-LNG ligt investeren in een LPG-systeem niet voor de hand.

GTL

GTL is een dieselbrandstof gemaakt uit aardgas en kan in een normale dieselmotor gebruikt worden. Bij de verbranding heeft GTL een kleine reductie van luchtverontreinigende emissies en CO2-uitstoot tot gevolg. Voor de productie is echter energie nodig, waardoor het totale milieuresultaat ongeveer gelijk is aan diesel. GTL wordt bij een beperkt aantal openbare tankstations aangeboden. GTL is in voldoende mate beschikbaar, waardoor bedrijven met eigen tankfaciliteiten hier goed gebruik van kunnen maken.

GTL is interessant voor een bedrijf dat met een bestaand wagenpark bij wil dragen aan een betere luchtkwaliteit.

Lees meer in de tip GTL in dieselmotoren

Bron: Brandstoffen voor het wegverkeer, Kenmerken en perspectief, TNO en CE Delft, 2014

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.