Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinig bevochtigen (water i.p.v. stoom)

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Handel en distributie, Grafische industrie, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Elektrische stoombevochtiging gebruikt onnodig energie. Beperk het energiegebruik van bevochtigen door:

  1. Hogedrukbevochtiging
  2. Centrifugaal bevochtiging
  3. Ultrasoonbevochtiging

Lucht bevat waterdamp. Hoe veel water de lucht bevat is afhankelijk van een aantal factoren. Warme lucht kan meer water bevatten dan koude. Ook de mate van afzuiging heeft invloed op de luchtvochtigheid. Als de lucht droog is, dan voelt dat niet comfortabel voor de mens. Ook voor sommige producten is de luchtvochtigheid belangrijk om vervorming of beschadiging bij bewerken en in opslag te voorkomen, bijv. in de grafische en papier industrie. Bij een te lage luchtvochtigheid kan door statische elektriciteit ongewenst kleven bij het productieproces optreden.

Om de luchtvochtigheid op peil te houden wordt de lucht met een sensor gemeten en zo nodig wordt met een bevochtigingsinstallatie stoom geproduceerd. De stoombevochtiger (ook wel verdamper genoemd) kookt het water en brengt de stoom de ruimte in. Deze manier van bevochtigen kost veel energie omdat het water tot het kookpunt moet worden gebracht door een hitte-element.

1 Hogedrukbevochtiging

De hogedrukpomp brengt water onder een druk van 80 tot 100 bar waardoor water vernevelt tot minuscule druppels. Het water wordt door een verstuiver geperst wat de waterstraal breekt en een zeer fijn nevel ontstaat. Eventueel grotere druppels worden afgevangen in een druppelvanger. Het water moet mineraalvrij zijn om afzetting op de vernevelaars te voorkomen omdat deze erg klein zijn.

2 Centrifugaal bevochtiging

3 Ultrasoonbevochtiging

De ultrasoonbevochtiger werkt met hoge frequentie trillingen door trilplaten in een waterreservoir. Door deze trillingen ontstaat er een zeer fijn waternevel. Een luchtstroom verdeelt de fijne waternevel met verdeellansen over de ruimte. Omdat de druppels heel klein zijn, neemt de lucht het water snel op. In tegenstelling tot luchtbevochtigers met stoom bevatten deze waterdruppeltjes onzuiverheden. Luchtbevochtigers moeten regelmatig schoongemaakt worden om besmetting met bacteriƫn via de lucht te voorkomen.

Alle drie de manieren van bevochtigen maken gebruik van de omgevingslucht om de druppels te verdampen. Dit heet adiabatische bevochtiging. De lucht koelt af door de verdamping. Om de ruimte op temperatuur te houden moet extra warmte worden toegevoerd. Toch is deze manier van bevochtigen energiezuiniger omdat de centrale verwarming energiezuiniger werkt dan de opwekking van elektriciteit die nodig is om een verwarmingselement van de stoombevochtiger te verwarmen. In de zomer geeft deze wijze van bevochtigen een aangename koeling.

Toepasbaarheid

De maatregel heeft geen technische randvoorwaarden.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart energie.

Behalve het water niet tot het kookpunt gebracht hoeft te worden, heeft de ultrasoonbevochtiger ook geen pompen en/of compressoren. Ook dit is een energiebesparing.

In de zomer zal de adiabatische waterbevochtiging de binnenlucht afkoelen wat een besparing is op het elektriciteitsverbruik van de koelmachine.

Financiƫle aspecten

  1. De meerkosten van hogedrukbevochtiging verdienen zich op een natuurlijk moment binnen vijf jaar terug. Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige bevochtiging aan vervanging toe is.
  2. Centrifugaal bevochtiging verdient zich op een zelfstandig moment binnen 5 jaar terug. Een zelfstandig moment is ‘zo snel mogelijk’, in dit geval dus ook als de huidige bevochtiging nog niet vervanging toe is.
  3. De meerkosten van ultrasoonbevochtiging verdienen zich op een natuurlijk moment binnen vijf jaar terug als de inrichting jaarlijks minder dan 10.000.000 kWh elektriciteit gebruikt. Bij een hoger elektriciteitsverbruik (>= 10.000.000 kWh) zijn de terugverdientijden langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per kWh. Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige bevochtiging aan vervanging toe is.

Aanvullende informatie

De bevochtigingsinstallatie kan in de luchtbehandelingskasten zijn opgenomen of als een apart systeem.

  • In geval van een luchtbehandelingskast bevinden de sproeiers of vernevelaars zich in de luchtbehandelingskast na de sectie met de warmtewisselaars voor het verwarmen en het koelen van de ventilatielucht. De bevochtigingssectie kan voor of na de inblaasventilator geplaatst zijn. De besturingskast van de bevochtigingsinstallatie is meestal naast of nabij de luchtbehandelingskast geplaatst. De ventilatielucht neemt niet bij alle type waterbevochtigingssystemen al het gesproeide of vernevelde water op. Dit water wordt via een opvangbak en een leidingstelsel op het riool geloosd.
  • In geval van een apart systeem is een buizenstelsel aanwezig die het vernevelde water in de ruimte brengt. Aan het begin van het buizenstelsel staat de waterbevochtiger met de waterpomp, reservoir en besturingskast.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor waterbevochtiging zijn de DBO-maatregelen:

  • Controleren op en verwijderen van vervuiling met kalkafzetting.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.