Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Kantoren, Onderwijs, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Industrie - metalektro, Recreatie - restaurants en cafés, Detailhandel - tankstations, Sport - overig, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Landbouw - land- en tuinbouw, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Landbouw - veeteelt, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Datacenters, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren), Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Bij bijna alle erkende maatregelen voor energiebesparing zijn ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) vastgesteld. Beoordeel jaarlijks of de DBO-maatregelen nog goed geborgd zijn.

De erkende maatregelen voor energiebesparing zijn de besparingsmaatregelen die zich in een bedrijf binnen vijf jaar terugverdienen. Een bedrijf dat die maatregelen toepast voldoet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk welk beheer en onderhoud nodig is. Wie dat niet doet, voldoet niet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Het gaat bijvoorbeeld over het goed afstellen van installaties. Toezichthouders zullen de mate van DBO / good housekeeping betrekken bij het beoordelen van de erkende maatregelen.

Op de website van Infomil staat per branche een overzicht met de relevante maatregelen voor DBO. Kijk in tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing) in de vierde kolom (Excel: DBO maatregelen). De maatregelen zijn gegroepeerd per activiteit / proces. Dit overzicht met de DBO-maatregelen is handig om bijv. jaarlijks een rondje door het bedrijf te lopen en te beoordelen of DBO nog goed geborgd is.

Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe je voldoet aan deze maatregelen. Als er bijvoorbeeld een stukje leidingisolatie ontbreekt hoeft dat geen probleem te zijn. Als er op meerdere plekken stukken isolatie ontbreken, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en je vragen hoe je de DBO-maatregelen beter gaat borgen. In de tip Stimuleer goed gedrag lees je hoe je gedragsmaatregelen met jouw medewerkers op kunt pakken.

Ook energiebeheer is onderdeel van DBO. Zie voor meer informatie de tip Registreer en analyseer je energieverbruik.

DBO-maatregelen in de tips-database op duurzaamMKB

In de tips-database op duurzaamMKB.nl vind je onderaan de erkende maatregelen onder het kopje “Aanvullende informatie” de bijbehorende DBO-maatregelen. Zo weet je bij een maatregel meteen welk onderhoud en beheer erbij hoort.

Meerdere DBO-maatregelen (bijv. Zet apparatuur uit buiten werktijd en Detecteer en repareer perslucht lekkages) zijn ook als aparte tip opgenomen in de tips-database.

DBO-maatregelen in de Milieubarometer

Gebruikers van de Milieubarometer klikken vanuit het tabblad maatregelen door naar de tips-database op duurzaamMKB.nl. Daar staan onderaan de erkende maatregelen onder het kopje “Aanvullende informatie” de bijbehorende DBO-maatregelen. Zo weet je bij een maatregel meteen welk onderhoud en beheer erbij hoort.

Meerdere DBO-maatregelen (bijv. Zet apparatuur uit buiten werktijd en Detecteer en repareer perslucht lekkages) zijn ook als aparte tip opgenomen in de tips-database en worden ook in de Milieubarometer getoond.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar.

Milieu aspecten

De besparing is afhankelijk van de situatie. Good housekeeping kan 5 tot 10% besparen op het energieverbuik.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Voor good housekeeping-maatregelen zijn geen of kleine investeringen nodig. Good houskeeping kost vooral tijd voor het aanpassen van procedures, logistieke aanpassingen en instrueren en eventueel opleiden van personeel. Door de beperkte kosten kunnen de opbrengsten de gemaakte kosten ver overtreffen.

Aanvullende informatie

Een belangrijk onderdeel bij de uitvoering is het structureel bijhouden van energie- en waterverbruik en het maken van een verbruiksanalyse. Zie tip Registreer jouw milieugegevens met de Milieubarometer.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor het gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem zijn de DBO-maatregelen:

  • Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen.
  • Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen.
  • Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen.

Bron: Infomil, Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.