Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebouwbeheersysteem (GBS)

Beschrijving

Een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt gebruikt om alle installaties, met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen en te laten samenwerken (communiceren). In de praktijk valt met een Gebouwbeheerssysteem (GBS) grote energiewinst te maken. Te vaak gebeurt het bijvoorbeeld dat een ruimte tegelijk verwarmd en gekoeld wordt.

Een gebouwbeheerssysteem is één centrale regeling voor de verwarmings-, koelinstallatie en luchtbehandelingssysteem en bestaat uit een fysieke component en uit software. De fysieke component is in de regelkast aanwezig. De regelkast staat meestal in de ketelruimte of bij de luchtbehandelingskast. Het gebouwbeheersysteem is gekoppeld aan internet of aan te sluiten op een computer om instellingen en de werking van de installaties af te lezen of om instellingen te wijzigen.

Op de besturingskast zijn alle hoofdcomponenten van de drie installaties aangesloten, zoals de ketel, de CV-pompen, de koelmachine, de koelwaterpompen en de ventilatoren in de luchtbehandelingskast, maar ook temperatuurmeters van het cv-water en lucht in de luchtbehandelingskast, de buitentemperatuurmeter en ruimtethermostaten. Voor het slim kunnen regelen zijn vaak de CV-pomp, de koelpomp en de ventilatoren frequentiegeregeld. In het gebouwbeheersysteem zijn verschillende instellingen (setpoints) op te geven. Bijvoorbeeld onder welke condities verwarmen en onder welke condities te koelen, en kloktijden voor dag- en nachtstand en vakantie- en feestdagen. Maar ook de relatie tussen buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur van het CV-water en opwarmsnelheid van het gebouw. Zie ook tip Weersvoorspellende regeling.

Het gebouwbeheersysteem analyseert automatisch en stuurt automatisch bij. Meestal is ook een rapportagefunctie aanwezig voor het visualiseren van bepaalde waarden. Bijvoorbeeld de relatie tussen de binnentemperatuur, buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur van het ketelwater. Ter controle of het gebouwbeheersysteem optimaal werkt. Zie ook tip Gebouwbeheersysteem.

Tip: zorg voor een gebruiksaanwijzing van het GBS met een overzicht van de instellingen. Dit maakt controle van de instellingen mogelijk.

Met ISSO-publicatie 115 krijgt de gebouwbeheerder een richtlijn voor het in kaart brengen van de ontwerpeisen voor een gebouwbeheersysteem. De publicatie beschrijft het doel van een gebouwbeheersysteem, het facilitaire proces, welke vier soorten gebruikers (persona’s) een gebouwbeheersysteem in de meeste situaties heeft en een eisenpakket voor gebouwautomatisering en -beheer. Daarnaast komen in de publicatie ook een quickscan voor de bepaling van het algemene uitrustingsniveau en de specifieke uitwerking op uitrustingsniveau aan bod. De ISSO-publicatie bevat verder een begrippenlijst en een lijst met relevante afkortingen zodat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt. ISSO-publicatie 115 is beschikbaar via kennisbank.isso.nl.

Bron: ISSO

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar als klimaatinstallaties (verwarming, koeling, luchtbehandeling) ieder hun eigen regeling hebben.

Milieu aspecten

Door één centrale regeling voor de verwarming, koeling en luchtbehandeling toe te passen, is het niet meer mogelijk om gelijktijdig te verwarmen en te koelen. Dit is een besparing op het energieverbruik van de verwarming en de koeling.

Financiële aspecten

De meerkosten van deze energiezuinige optie verdienen zich op een natuurlijk moment binnen vijf jaar terug.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor gebouwkoeling zijn de DBO-maatregelen:

 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur.
 • Voorkomen van gelijktijdige verwarmen en koelen van een ruimte door middel van instellen van een ‘dode zone’ tussen koelen en verwarmen. Zie tip Stel een dode zone in tussen koelen en verwarmenVoor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bron: Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst, ISSO

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.