Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vervang hogedrukkwiklamp

Proces Verlichting
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Onderwijs, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Recreatie - restaurants en cafés, Detailhandel - tankstations, Sport - overig, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Voedingsindustrie - vlees, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Datacenters, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren), Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

De koop en verkoop van hogedrukkwiklampen is per 13 april 2015 wettelijk verboden. De alternatieven zijn minder giftig en ook zuiniger. Hogedrukkwiklampen worden gebruikt als basisverlichting in hoge hallen, als accentverlichting en voor buitenverlichting. Vaak is een alternatief beschikbaar voor in de bestaande armatuur.

Alternatieven zijn:

  1. led-lampen, zie tip Led-verlichting
  2. metaalhalogenidelampen, zie tip Metaalhalogenidelamp
  3. natriumlampen, zie tip Natriumlamp

Toepasbaarheid

Meestal is een lamp te vinden die in de bestaande armatuur past. Vaak zijn hogedruknatriumlampen of metaalhalogenidelamp toepasbaar in de bestaande armaturen waarbij het voorschakelapparaat niet vervangen hoeft te worden.

Milieuaspecten

De koop en verkoop van hogedrukkwiklampen is verboden vanwege het giftige kwik. De alternatieven zijn ook zuiniger.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor verlichting zijn de DBO-maatregelen:

  • Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen.
  • Tijdig defecte lampen vervagen.
  • Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit. Zie tip Dim verlichting wanneer minder licht nodig is

Bron: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.