Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Automatische detectie voor salamander

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Kantoren, Onderwijs, Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Zorg - zorginstellingen, Recreatie - restaurants en cafés, Detailhandel - tankstations, Recreatie - hotels, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - overig, Zorg - kinderdagverblijven, Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Voorzie een infrarood salamander van automatische (pan-)detectie, waardoor onnodig aanstaan van het grill-element wordt voorkomen.

Een salamander lijkt op een open oven waarmee je kunt toasten, grillen, gratineren en glaceren. Aan de boven- en of onderkant bevindt zich een grill-element in spiraalvorm. Meestal kan gekozen worden uit meerdere standen, zodat het product op de juiste wijze bereid kan worden. Automatische pan detectie is met het blote oog niet eenvoudig te herkennen. Wel zijn er doorgaans aparte bedieningstoetsen op het apparaat aanwezig waarmee de automatische stand aan of uit te schakelen is.
Vaak staat dit apparaat meerdere uren achter elkaar aan, terwijl er geen continue vraag is. Hierdoor treedt onnodig warmteverlies op.
Salamanders uitgerust met een automatische (pan)detectie registreren zelf of er een product onderstaat. Als er geen product wordt aangetroffen wordt de grill uitgeschakeld, zodoende wordt onnodig aanstaan voorkomen. Ook is er minder vrijkomende warmte waardoor een beter comfort in de keuken optreedt.

Toepasbaarheid

Altijd toepasbaar. De salamander wordt vaak gebruikt bij het bereiden van producten in groot- of restaurantkeukens maar wordt soms ook aangetroffen in kleinere keukens, zoals bij kantines van sportclubs.

Milieuaspecten

Deze maatregel bespaart energie.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bron: Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.