Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Kantoor? Minimaal energielabel C, liever meteen beter

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Kantoren

Beschrijving

Per 1 januari 2023 moet een kantoor minimaal een energielabel C (energie-index van 1,3 of beter) hebben. Kantoren met label D of slechter mogen niet meer gebruikt worden. De verwachting is dat vanaf 2030 alle kantoren aan labelverplichting A moeten voldoen en in 2050 energieneutraal en gasvrij moeten zijn. Stimular raadt aan om de gebouwen die gerenoveerd moeten worden direct te verbeteren naar minimaal energielabel A en bij voorkeur energieneutraal en gasvrij.

Het hangt van het huidige en toekomstige energielabel af welke aanpassingen nodig zijn. Om een kantoor van label G naar label C te renoveren zijn vrijwel altijd bouwkundige ingrepen nodig. Kantoren met een label D, E of F verbeteren naar een label C kan vaak al door de klimaatinstallatie en de verlichting aan te pakken.

Laat de mogelijkheden en kansen in kaart brengen door een energieadviseur. Bekijk ook de website Kansen bij Verkassen. Kansen bij Verkassen helpt je met 300 adviezen. Deze geven snel inzicht in jouw kansen voor duurzaamheid en kostenbesparing. Kansen bij Verkassen bespaart veel uitzoekwerk en voorkomt gemiste kansen!

Toepasbaarheid

De label C verplichting geldt niet voor:

  • Kantoorgebouw van 100 m2 of minder;
  • Kantoor(ruimte) in gebruik als nevenfunctie (minder dan 50% van het gebruiksoppervlak);
  • Monument (rijks, provinciaal of gemeentelijke), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • Kantoorgebouw dat binnen 2 jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend; en
  • Indien de kosten voor de maatregelen die moeten worden genomen om aan de verplichting te voldoen, een terugverdientijd hebben van 10 jaar of langer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of er een definitief energielabel is bij de verkoop, verhuur of oplevering van gebouwen. De ILT heeft aangekondigd dat voortaan handhavend wordt opgetreden.

Milieuaspecten

De energiebesparing hangt af van het huidige en toekomstige label.

naar label C   naar label B   naar label A  
Gasbesparing
(3 per 2 per jaar)
-1 t/m 18 -1 t/m 17 -1 t/m 17
Elektriciteitsbesparing
(kWh per m2 per jaar)
14 t/m 19 8 t/m 30 4 t/m 41

De gasbesparing kan negatief uitvallen bij het maken van labelstappen. Energiezuinigere verlichting geeft bijvoorbeeld minder warmte af en daarom moet er meer gas worden gestookt voor verwarming.

Financiële aspecten

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) variëren de kosten voor het renoveren van een kantoorpand met een label D, E, F naar een energielabel C van € 5 tot € 37 per m2. Wanneer een renovatie van energielabel G naar C wordt uitgevoerd, lopen de kosten mogelijk op tot € 57 per m2. Voor een energielabel A kunnen de kosten oplopen tot € 64 per m2.

Het maatregelenpakket naar een label C of B heeft een terugverdientijd van 3 tot 6,5 jaar. Het maatregelenpakket om een label A te realiseren heeft een terugverdientijd van 3,5 tot 13,5 jaar.

Energieprestatieverbetering van een bestaande bedrijfsgebouw (2019, code 210000) staat op de Energielijst en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.
Ook meerdere losse maatregelen komen in aanmerking voor EIA (zie daarvoor de financiële aspecten bij die tips), maar maatregelen kunnen niet onder twee codes gemeld worden.

Een zeer duurzaam gerenoveerd utiliteitsgebouw staat op de Milieulijst (2019, hoofdstuk 6, codes 6116 en verder) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie voor meer informatie www.rvo.nl/miavamil.

Aanvullende informatie en bronnen

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.