Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Convectie in de bakruimte van ovens

Beschrijving

Verbeter de warmteoverdracht in de bakruimte door een luchtstroom (convectie) in bakruimte te brengen. De oven wordt dan voorzien van een ventilator die aan de ene kant van de bakruimte lucht wegzuigt en aan de andere kant inblaast. Door de betere warmteoverdracht kan de oventemperatuur worden verlaagd. Een bijkomend voordeel is dat convectie betere sturing van de bakproces mogelijk maakt door koppeling aan computersturing.

De warmteoverdracht naar het product wordt door deze maatregel anders. Dit kan de eigenschappen van de korst van het brood kan beïnvloeden.

Toepasbaarheid

  1. Bij aanschaf van nieuwe ovens (niet toepasbaar op bestaande ovens)
  2. Bij productie van banket
  3. In specifieke gevallen bij productie van brood, waarbij door de toepassing van convectie voldaan kan worden aan de gestelde eisen betreffende geuremissie (bak- en wasemdampen)

Milieuaspecten

De besparing bedraagt 2 tot 5% op het gasverbruik van de oven. Dit komt overeen met circa 625-1.750m3 gas.

Financiële aspecten

Bij nieuwe ovens is deze maatregel niet standaard. De meerprijs voor de investering bedraagt € 2.000,‐. De maatregel levert een besparing tussen € 250,‐ en € 700,‐ per jaar. De terugverdientijd komt hiermee op 3 tot 8 jaar.

Bron: InfoMil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.