Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte i.p.v. elektrische apparatuur in grootkeuken

Beschrijving

Gasgestookte systemen worden gepromoot als alternatief voor elektrische omdat ze efficiënter zijn. Elektrische apparaten hebben weliswaar een verwarmingsrendement van zo’n 100% (alle elektriciteit wordt warmte), maar het rendement van de elektriciteitscentrale is minder dan 60%. Gasgestookte systemen hebben een rendement van 80 tot 110%. De energiekosten voor gas zijn over het algemeen ook lager dan voor elektriciteit (al is dat aan het veranderen nu de overheid met hogere energiebelasting op gas het gasverbruik ontmoedigt). Derde voordeel is dat met gas grote vermogens makkelijk te realiseren zijn. Echter, aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur toch voor elektrisch en maak gebruik van echte groene stroom. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

Veel apparatuur in de grootkeuken (zoals friteuses en bakplaten) wordt elektrisch verwarmd. Deze apparaten gebruiken veel elektriciteit en hebben een grote aansluitcapaciteit. Het (elektrisch) vermogen dat – voor het hele gebouw – nodig is, wordt in veel gevallen door de grootkeuken bepaald. Het is dus niet alleen het energieverbruik dat de kosten bepaalt, maar ook de elektrische aansluitcapaciteit.

Met aardgas zijn grotere capaciteiten veel gemakkelijker te realiseren dan met elektriciteit. Gasgestookte HR-friteuses hebben bijvoorbeeld een grotere capaciteit en leveren een betere kwaliteit dan vergelijkbare elektrische friteuses. Ook de veelvoorkomende steamer heeft in de gasuitvoering veel meer capaciteit dan een elektrische versie.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij een natuurlijk vervangmoment van apparatuur.

Milieu aspecten

Gasgestookte apparatuur bespaart energie ten opzichte van elektrische met grijze stroom, als het rendement van de elektriciteitscentrale wordt meegerekend. Als echte groene stroom wordt gebruikt heeft de elektrische apparatuur een lagere CO2-uitstoot.

Financiële aspecten

Elektrische apparatuur is in aanschaf meestal voordeliger dan aardgasgestookte apparatuur. Het gebruik van deze apparatuur is echter 2 tot 4 keer zo duur als gasgestookte apparatuur. Over de levensduur is gasgestookte apparatuur een stuk rendabeler. De investering is sterk afhankelijk van het soort apparaat (bijvoorbeeld friteuse, boiler, heetwatertoestel, oven, gasgestookte lagedruk stoomvormer voor kookketels) en de capaciteit van het apparaat. De gemiddelde terugverdientijd is 3 tot 7 jaar.

Gasgestookte stoom(convectie)ovens (2019, code 220102) staan op de Energielijst en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek per HR-pan of -ketel in aanmerking komt bedraagt € 5.000. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek

Bijkomend voordeel is dat het gecontracteerd vermogen op de factuur van de energieleverancier naar beneden kan. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Bron: Infomil / Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.