Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Meelsilo in plaats van meelzakken

Beschrijving

Gebruik een meelsilo in plaats van meelzakken voor het bakken van brood. Controleer ook of er bij het laden en lossen van de silo geen meel wordt gemorst. Deze contole dient niet alleen om gronstofverlies tegen te gaan, maar ook omdat gemorst meel ongedierte aantrekt. Maak goede afspraken, zodat je zeker weet dat de siloruimte regelmatig wordt schoongeveegd. 

Toepasbaarheid

Toepasbaar indien broodmeel aangevoerd wordt met meelzakken. Overwegen bij nieuwbouw, voldoende meelverbruik per soort en voldoende bouwtechnische mogelijkheden voor de meelsilo.

Milieu aspecten

Vermindering van de hoeveelheid af te voeren meelzakken.

Financiële aspecten

Kosten voor een meelsilo zijn afhankelijk van de inhoud van de silo. Een gemiddelde silo kost € 14.000,‐ tot € 18.000,‐. Bij inbouw in een bestaande situatie bedragen de kosten € 18.000,‐ tot € 27.000,‐. De silo´s kunnen ongeveer 3 à 4 ton meel bevatten.

Besparing op aanschafkosten van meel door meel in te kopen in bulkverpakking. Deze besparing is afhankelijk van de korting die de leverancier geeft bij bulkverpakking en ligt gemiddeld tussen de € 0,05 en € 0,07 per kg meel. Besparing op afvalverwijderingskosten is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid meelzakken.

De terugverdientijd is afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid meel per jaar en van het aantal soorten meel dat gebruikt wordt. Is het verbruik van een meelsoort 80 ton per jaar, dan is de terugverdientijd voor een silo 3 à 5 jaar, in een nieuwbouwsituatie.

Bron: Handleiding voor afvalpreventie bij brood- en banketbakkers, ijsbereiders en chocoladebewerkers (Presti-project, OVAM, 1996) / Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.