Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasgestookte i.pv. elektrische verwarming voor narijskast

Beschrijving

Tijdens het narijzen worden warmte en vocht toegevoegd. Narijskasten worden meestal met elektrische elementen op 30 tot 35°C gehouden. Dit kan ook gebeuren door gasgestookte installaties in combinatie met extra ventilatie in de kast zelf. Voor de bevochtiging van de rijskasten zijn diverse soorten vernevelaars beschikbaar (zie de tip Pas koudwaterverneveling toe op voor- en narijskasten).

Gasgestookte systemen worden gepromoot als alternatief voor elektrische omdat ze efficiënter zijn. Elektrische apparaten hebben weliswaar een verwarmingsrendement van zo’n 100% (alle elektriciteit wordt warmte), maar het rendement van de elektriciteitscentrale is minder dan 60%. Gasgestookte systemen hebben een rendement van 80 tot 110%. De energiekosten voor gas zijn over het algemeen ook lager dan voor elektriciteit (al is dat aan het veranderen nu de overheid met hogere energiebelasting op gas het gasverbruik ontmoedigt). Derde voordeel is dat met gas grote vermogens makkelijk te realiseren zijn. Echter, aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur toch voor elektrisch en maak gebruik van echte groene stroom. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij vervanging van de verwarming of bij aanschaf van een nieuwe rijskast.

Milieu aspecten

De besparing is tweeledig:

  • Een gasbrander verbruikt minder primaire energie dan een elektrisch verwarmingselement.
  • In veel rijskasten worden vochtigheid en temperatuur geregeld door elektrische stoomvormers. Stoom is voor verwarming tot (deze) lage temperaturen een energetisch ongunstiger medium dan warm water, zeker als het water door gas of via restwarmte is opgewarmd.

Financiële aspecten

Terugverdientijd: ongeveer 1 jaar (alleen bij vervanging of nieuwe aanschaf). 

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.