Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gasverwarming voor narijskast

Beschrijving

Tijdens het narijzen worden warmte en vocht toegevoegd. Narijskasten worden meestal met elektrische elementen op 30 tot 35°C gehouden. Dit kan ook gebeuren door gasgestookte installaties in combinatie met extra ventilatie in de kast zelf. Voor de bevochtiging van de rijskasten zijn diverse soorten vernevelaars beschikbaar (zie de tip Pas koudwaterverneveling toe op voor- en narijskasten).

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij vervanging van de verwarming of bij aanschaf van een nieuwe rijskast.

Milieu aspecten

De besparing is tweeledig:

  • Een gasbrander verbruikt minder primaire energie dan een elektrisch verwarmingselement.
  • In veel rijskasten worden vochtigheid en temperatuur geregeld door elektrische stoomvormers. Stoom is voor verwarming tot (deze) lage temperaturen een energetisch ongunstiger medium dan warm water, zeker als het water door gas of via restwarmte is opgewarmd.

Financiële aspecten

Terugverdientijd: ongeveer 1 jaar (alleen bij vervanging of nieuwe aanschaf). 

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.