Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Sluit verfblikken af

Beschrijving

Sluit verfblikken altijd af met een goed passend deksel. Om de emissie van oplosmiddel uit de verf te voorkomen. Deze maatregel geldt zowel voor verfblikken in gebruik (voorkomen van oplosmiddeldampen op de werkplaats) als voor aangebroken verfblikken in opslag (voorkomen van indrogen van de verf). Belangrijke voorwaarden voor een goede uitvoering zijn:

  1. Goede organisatie van iedere werkplek;
  2. Goede organisatie van het toezicht op de lakvoorraad;
  3. Informeren en motiveren van de betrokken medewerkers.

Toepasbaarheid

Deze optie is toepasbaar bij ieder bedrijf waar verf of lak in blikken wordt gebruikt. Daarnaast is deze optie bijzonder relevant voor ruimtes met geforceerde ventilatie, zoals in spuitcabines, waar de verdamping van oplosmiddel uit open blikken wordt versneld.

Milieu aspecten

Minder oplosmiddelemissies, minder grondstofgebruik en minder gevaarlijk afval door ingedroogde lakresten.

Financiële aspecten

Aan deze maatregel zijn geen kosten verbonden. Besparingen op kosten door:

  1. Minder oplosmiddelverbruik;
  2. Minder verlies van grondstoffen;
  3. Lagere kosten voor de verwerking van gevaarlijk afval in verband met ingedroogde lakresten.

Daarnaast zijn bijkomende voordelen voor de werkomstandigheden:

  1. Positieve invloed op de arbeidsomstandigheden (minder oplosmiddeldampen op de werkplek);
  2. Minder brandgevaar in de voorraadruimte (minder oplosmiddel in de lucht).

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.