Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Hergebruik spoelwater wasstraat

Beschrijving

Spoelwater ontstaat bij het wassen van auto´s (verwijderen van vuil en olie) met shampoo en water. Het spoelwater kan gebruikt worden voor:

  1. het bevochtigen van voertuigen (voorwas);
  2. spoeling van toiletten e.d. (grijswatercircuit).

Het spoelwater is te reinigen met een daarvoor bestemde installatie. De samenstelling van de installatie is afhankelijk van de bestaande situatie. In de meest uitgebreide vorm bestaat de installatie uit:

  1. slibvangput;
  2. olie-waterafscheider;
  3. vuilwatertank;
  4. waterbehandelingsinstallatie;
  5. schoonwatertank;
  6. omgekeerde osmose-installatie (om het leidingwater te demineraliseren, zodat er minder reinigingsmiddelen nodig zijn);
  7. opslagtank voor gedemineraliseerd water.

Analyses kunnen aantonen of zuiveringsinstallaties al dan niet voldoende goed werken. Minder goed werkende installaties kunnen bijgestuurd worden, met minder verontreiniging als gevolg.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing op bedrijven met autowasinstallaties, die intensief gebruikt worden.

Milieu aspecten

Van het spoelwater kan 90% hergebruikt worden. Door hergebruik van spoelwater kan ongeveer 150 liter water per wasbeurt bespaard worden. Er hoeft minder water te worden ingekocht en er wordt minder water geloosd, waardoor de lozingsheffing verlaagd kan worden.
Wanneer het leidingwater gedemineraliseerd is, kan er bespaard worden op de hoeveelheid reinigingsmiddel.

Financiële aspecten

Een installatie voor het reinigen van het spoelwater kost ongeveer € 500,‐ tot € 23.000,‐. De kosten zijn sterk afhankelijk van de (extra) voorzieningen die bij de installatie (moeten) worden geïnstalleerd. Afhankelijk van de installatie is er extra energie nodig voor het aandrijven van b.v. een waterpomp.
Mogelijke besparingen zijn te behalen door minder inkoop water, en een besparing op de zuiveringsheffing indien de vervuilingsgraad (v.e.) voor het bedrijf apart gemeten wordt.

Aanvullende informatie

Overweeg ook het gebruik van regenwater i.p.v. leidingwater.

Bron: Infomil

Naam: Bedrijfsnaam: Blinq Carwash Datum: 31 December 2008 Bij Blinq Carwash uit Apeldoorn maken bacteriën het gerecyclede waswater biologisch schoon.

"Bij de standaard zuivering met filters gaat het water stinken. Dus worden vaak extra chemicaliën tegen de vieze geur gebruikt. Ons water blijft levend, het gaat nooit ruiken" aldus Mike van Woudenberg, eigenaar en geestelijk vader van het bedrijf.

Ook past Blinq Carwash voor het autowassen een biologische shampoo toe, die speciaal voor het bedrijf is ontwikkeld.

Bron: www.senternovem.nl/vamil_mia, 2008
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.