Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Regenereer koelvloeistof

Beschrijving

Koelvloeistof is meestal een mengsel van antivries en water en zit in de radiator, waar het dient voor het koelen van de motor. De koelvloeistof is te regenereren in een (extrene) regenereerinstallatie. De koelvloeistof wordt daarbij afgescheiden van (olie)verontreinigingen. De koelvloeistof kan dan weer opnieuw worden gebruikt voor het koelen van de motor.

Toepasbaarheid

De maatregel kan worden toegepast indien sprake is van halogeen-houdende koelvloeistoffen. Houd rekening met de risico´s van het zelf regenereren van koelvloeistoffen:

  1. installeer het toestel in een brandveilige ruimte;
  2. let erop dat de apparatuur voldoet aan de EU-veiligheidsnormen;
  3. neem de gebruiksvoorschriften goed in acht;
  4. destillatieresten zijn gevaarlijk afval en dienen aldus opgeslagen en opgehaald te worden.

Milieu aspecten

Er ontstaat minder afgewerkte koelvloeistof die extern moet worden verwerkt en er wordt minder koelvloeistof verbruikt. De regenerator levert wel extra energieverbruik op door de kleine elektromotor.

Financiële aspecten

Een regenerator met twee filters kost ongeveer € 800,‐. Om de 900 liter koelvloeistof moet het voorfilter en de regeneratiefilter worden vervangen. De kostprijs van beide filters is respectievelijk € 25,‐ en € 45,‐.

De besparingen bestaan uit het verminderen van de hoeveelheid ingekochte koelvloeistof omdat deze wordt geregenereerd en hergebruikt. Bovendien dalen de afvoerkosten omdat minder koelvloeistof hoeft te worden afgevoerd naar de verwerker. Het tarief voor afvoer en verwerking van koelvloeistof is ongeveer € 0,70 per kg.

Het apparaat kan op een rustig moment worden bediend, waarbij de benodigde tijdsbesteding klein is. Er hoeven dus nauwelijks extra arbeidskosten gemaakt te worden.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.