Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Zuiniger stofafzuigsysteem door bouwtechnische aanpassingen

Beschrijving

In een houtbewerkend bedrijf wordt gemiddeld 30 tot 50% van het totale elektriciteitsverbruik door ventilatoren voor de stofafzuiging verbruikt. Daarnaast veroorzaakt het stofafzuigingsysteem een groot verlies van warme lucht uit de bedrijfsruimte. De volgende aanpassingen van het afzuigsysteem kunnen energie besparen:

  1. Splitsen van het afzuigsysteem in twee of meerdere kleinere systemen, die apart kunnen worden ingeschakeld.
  2. Beperken van de lengte van het afzuigsysteem, door onnodig lange afzuigkanalen aan te passen, machines dichter bij elkaar te plaatsen of de stofsilo dichter bij de houtbewerkingsruimte te plaatsen.
  3. Aanzuigen van buitenlucht bij omkaste machines, door een buitenluchttoevoer aan te leggen.

Toepasbaarheid

Bouwtechnische aanpassingen zijn met name zinvol bij renovatie van het afzuigsysteem, bij uitbreiding van de houtbewerkingsruimten of bij nieuwbouw.

  1. Splitsing is alleen zinvol bij grotere systemen.
  2. Verkorting is vaak mogelijk bij systemen die in de loop van de tijd veelvuldig zijn aangepast.
  3. Aanzuiging van buitenlucht is alleen mogelijk bij omkaste machines, indien koude en vochtige of droge lucht geen bezwaar vormt voor deze machines.

Milieu aspecten

Elektriciteitsbesparing ventilatoren (tot 10%) plus energiebesparing op ruimteverwarming (5 tot 30%).

Financiële aspecten

De investering is afhankelijk van de situatie. Meestal zijn hoge kosten gemoeid met dergelijke bouwtechnische aanpassingen. De besparing is tot 10% besparing op het elektriciteitsverbruik van ventilatoren en 5 tot 30% vermindering van de warmteverliezen, afhankelijk van de gerealiseerde aanpassingen.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.